Βρετανία: «Stress tests» για τις κυβερνοεπιθέσεις ετοιμάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες

Βρετανία: «Stress tests» για τις κυβερνοεπιθέσεις ετοιμάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες
Τόσο οι ρυθμιστικές αρχές όσο και οι ασφαλιστές ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης που θα πλήξει πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα. 
Οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησαν από τις κολοσσιαίες ασφαλιστικές να συντάξουν «τεστ αντοχής» (ή «stress tests») για την έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις, αναγνωρίζοντας έτσι τον πολύ μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει από ενδεχόμενες νέες επιθέσεις των hackers.
Η ασφάλιση κατά των κυβερνοεπιθέσεων είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα του ασφαλιστικού κλάδου, με την Allianz να εκτιμά ότι θα μπορούσε να φτάσει περί τα 20 δισ. δολάρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι το 2025.
Οι ασφαλιστές αναφέρουν ότι πρόσφατες επιθέσεις, όπως αυτή που έγινε με χρήση του κακόβουλου λογισμικού (ransomware) «WannaCry» και η κυβερνοεπίθεση της προηγούμενης εβδομάδας στην Ουκρανία, αύξησαν τη ζήτηση.
Ωστόσο, τόσο οι ρυθμιστικές αρχές όσο και οι ασφαλιστές ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεσης που θα πλήξει πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα.
Οι ασφαλιστές διαμαρτύρονται ότι είναι δύσκολο να βρεθούν αρκετά δεδομένα για να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο κίνδυνος και το κόστος για τις επιχειρήσεις.
Σήμερα λοιπόν, η αρμόδια αρχή PRA (Prudential Regulation Authority) θέσπισε τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο αναμένει από τους ασφαλιστές να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS