Ποσοστό 4,98% από σύμβαση ενέχυρου απέκτησε στον Τιτάνα η Alpha Bank

Ποσοστό 4,98% από σύμβαση ενέχυρου απέκτησε στον Τιτάνα η Alpha Bank
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται διότι το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κος Ευθύμιος Βιδάλης 
Στην απόκτηση 3.845.000 κοινών μετοχών της Τιτάν Α.Ε. προχώρησε στις 26/8 η Alpha Bank, σύμφωνα με τη σημερινή (30/8) ανακοίνωση της εταιρείας.
Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 μετά από σχετική γνωστοποίηση, η Alpha Bank, λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων που απορρέουν από σύμβαση ενεχύρου προς εξασφάλιση δανείου πελάτη της, απέκτησε 3.845.000 κοινές μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,9894% επί των δικαιωμάτων ψήφου.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται διότι το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κος Ευθύμιος Βιδάλης (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Ν. 3340/2005) συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS