Αυστηρές ποινές και πρόστιμα σε «πειραγμένες» αντλίες πρατηρίων καυσίμων με τροπολογία Τζάκρη

Αυστηρές ποινές και πρόστιμα σε «πειραγμένες» αντλίες πρατηρίων καυσίμων με τροπολογία Τζάκρη
Οι υπαίτιοι σε περιπτώσεις εξαπάτησης με «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων θα αποκλείονται από την εμπορία και λιανική πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων για μία δεκαετία
Αυστηροποίηση των ποινών σε συνδυασμό με υψηλά διοικητικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας λειτουργίας και απαγόρευση έκδοσης νέας, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη, για όσους επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά στο χώρο της εμπορίας καυσίμων και ειδικά στα πρατήρια καυσίμων στα οποία διαπιστώνονται παρεμβάσεις στην λειτουργία των αντλιών.
Πρόσφατοι έλεγχοι που έγιναν από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της αγοράς στο πεδίο των αντλιών, έδειξαν υψηλή παραβατική συμπεριφορά.
Μέχρι σήμερα τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τους διεξαχθέντες ελέγχους καταδεικνύουν, ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων για τα συστήματα μέτρησης ποσότητας καυσίμων δεν εξυπηρετεί με τον προσήκοντα τρόπο, ούτε το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, ούτε όμως συμβαδίζει με μία από τις βασικές αρμοδιότητες του Κράτους που είναι η προστασία του καταναλωτή εν γένει.
Με κύριο στόχο την εκρίζωση φαινομένων ατιμωρησίας προτείνεται η συγκεκριμένη τροπολογία με στόχο την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου αλλά και την πρόβλεψη νέων αδικημάτων και παραβάσεων που μέχρι σήμερα δεν ελέγχονταν καθώς και την επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων, την αφαίρεση αδειών λειτουργίας και την απαγόρευση έκδοσης νέας.
Βασικός στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να αρθούν τα κενά και να τιμωρηθεί ο πραγματικός υπαίτιος των αδικημάτων καταδολίευσης και αλλοίωσης των αντλιών, ώστε να μην μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί στην αγορά εμπορίας και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων για μία δεκαετία. Αυτό θα αφορά πλέον τόσο τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο, όσο και τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται πλέον και στους συγγενείς του μέχρι δευτέρου βαθμού.
Παράλληλα προβλέπεται και η επιβολή μεγαλύτερων διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις αυτές.
Οι βασικές αλλαγές στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων είναι οι εξής:
- Προστίθενται στις ποινικά κολάσιμες πράξεις και ο εντοπισμός ιχνών καταδολίευσης, καθώς και η μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα.
- Προβλέπεται αυστηρότερος ποινικός κολασμός στις περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης αδικημάτων σχετικών με την καταδολίευση και αλλοίωση των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρονικών μερών ή του λογισμικού των μετρητών ροής ή των ενδείξεών τους.
- Επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποθάρρυνση παραβατικών συμπεριφορών σε σχέση με την αγορά και διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς προβλέπεται για πρώτη φορά η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και η απαγόρευση έκδοσης νέας, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο, για διευρυμένο κύκλο προσώπων που συνδέονται από θέσεις ευθύνης με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της επιχείρησης. Η έννοια της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης ταυτίζεται με την έννοια της επιχείρησης του πρατηρίου και συνδέεται τόσο με τους παραγωγικούς συντελεστές της εγκατάστασης, όσο και με την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η παθογένεια της σημερινής κατάστασης, κατά την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, οι οποίες, ωστόσο, μένουν ατελείς, αφού ο παραβάτης έχει δικαίωμα να αλλάξει έδρα και να αναπτύξει αλλού την παραβατική του συμπεριφορά χωρίς κανένα περιορισμό, ειδικά στις περιπτώσεις που μεσολαβεί πλασματική μεταβίβαση της άδειας του.
- Συμπληρώνονται και αυστηροποιούνται οι κυρώσεις και σε περιπτώσεις διαπίστωσης σφαλμάτων στα συστήματα μέτρησης καυσίμων. Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων της τάξεως άνω του 1,5 % για τη βενζίνη και άνω του 3% για το υγραέριο, επιβαλλόταν μόνο αφαίρεση της άδειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, θεσπίζεται πλέον τόσο διοικητικό πρόστιμο της τάξεων των 30 χιλ. ευρώ ανά αντλία όσο και αφαίρεση της άδειας με πρόβλεψη απαγόρευσης άσκησης παρόμοιας δραστηριότητας για την επόμενη δεκαετία.
- Συμπληρώνεται η διάταξη για τη διάπραξη του αδικήματος της καταδολίευσης ή της αλλοίωσης των αντλιών που προβλέπει κύρωση και για όποιον σφραγίζει τα συστήματα των αντλιών, ενώ θεσπίζεται επιβαρυντική περίπτωση για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε περιπτώσεις υποτροπής (προβλέπεται αφαίρεση της άδειας του συνεργείου για τα επόμενη δέκα έτη).
- Τέλος, για τη κάλυψη όλης της αλυσίδας της αγοράς, προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις και για τους κατασκευαστές συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS