Λόγω των capital controls αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις! - Τι εξηγούν έγκριτοι νομικοί

Λόγω των  capital controls αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις! - Τι εξηγούν έγκριτοι νομικοί
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του πλειστηριασμού καθώς έχει παγώσει η μεταφορά χρημάτων μέσω των τραπεζών
H εφαρμογή των capital controls δίνει την ευκαιρία αναστολής των πλειστηριασμών ακινήτων χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.
Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του πλειστηριασμού καθώς έχει παγώσει η μεταφορά χρημάτων μέσω των τραπεζών.
Γίνεται προφανές ότι δεν μπορεί να συμμετέχουν στη διαδικασία μόνο τα «κοράκια» που έμαθαν να ζουν με τα λεφτά κάτω από το μαξιλάρι όπως έλεγαν χαρακτηριστικά.
Επίσης δεν μπορεί να εκτελεστεί και έξωση ενός ενοικιαστή παρά το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση.
Λόγω της παραμονής του περιορισμού των κεφαλαίων από τις τράπεζες είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο ότι η παρούσα απόφαση της κυβέρνησης θα ανανεωθεί και για το μήνα Νοέμβριο.
Πιο αναλυτικά, στην εφημερίδα της κυβέρνησης με αριθμό φύλου 2110, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε η παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου η ισχύς της υπ’ αριθμόν 49214/21-7-2015 κοινής υπουργικής απόφασης αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών η οποία έχει ήδη παραταθεί.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1 Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου 2015.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS