Η Εθνική άνοιξε το δρόμο στα καλυμμένα ομόλογα - Θα ακολουθήσει η Eurobank με 500 εκατ.

Η Εθνική άνοιξε το δρόμο στα καλυμμένα ομόλογα - Θα ακολουθήσει η Eurobank με 500 εκατ.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ζωηρό, δείχνοντας τη θετική στάση της αγοράς σε πιθανές νέες εκδόσεις από τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες
Οι χρηματοδοτικές συνθήκες για τις ελληνικές τράπεζες δείχνουν να χαλαρώνουν σταδιακά, παρατηρεί το Reuters, το οποίο εκτιμά ότι πιθανόν η Eurobank θα είναι η επόμενη ελληνική τράπεζα που θα επιστρέψει στις διεθνείς αγορές, μετά την Εθνική.
Το Reuters υπενθυμίζει ότι η Εθνική άντλησε 750 εκατ. ευρώ μέσω τριετών καλυμμένων ομολόγων με απόδοση 2,9%.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ζωηρό, δείχνοντας τη θετική στάση της αγοράς σε πιθανές νέες εκδόσεις από τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διοικήσεις επιδιώκουν τη διαφοροποίηση της δομής του δανεισμού τους, ώστε να μειώσουν το κόστος των κεφαλαίων τους.
Η Eurobank πιθανόν να είναι η επόμενη τράπεζα που θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής, ενώ και η Τράπεζα Πειραιώς είναι κοντά στην έκδοση του πρώτου καλυμμένου ομολόγου της.
Στην ίδια κατεύθυνση έχει δηλώσει ότι βρίσκεται και η διοίκηση της Alpha Bank.
Πάντως, όπως αναφέρει το Reuters, ενώ η έκδοση της Εθνικής Τράπεζας έδειξε μεγάλη ζήτηση, αρκετοί επενδυτές ανέφεραν ότι κράτησαν επιφυλακτική στάση για υψηλότερες προσφερόμενες αποδόσεις από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Τα καλυμμένα ομόλογα, ως εξασφαλισμένα χρεόγραφα, θεωρούνται ως ένα από τα ασφαλέστερα μέσα που εκδίδουν οι τράπεζες, καθώς εξαιρούνται/απαλλάσσονται από τις συνήθεις διαδικασίες πτώχευσης.
Η πρόσβαση σε άλλα τμήματα της αγοράς χρεογράφων, όπως οι οι ανώτεροι μη εξασφαλισμένοι τίτλοι ή Tier 2, θα ήταν το ισχυρότερο σημάδι της ανάκαμψης των ελληνικών τραπεζών.
"Για να επιβεβαιωθεί η επενδυτική αλλαγή θα πρέπει η Εθνική Τράπεζα να παρουσιάσει πολύ καλά αποτελέσματα το α 'εξάμηνο του επόμενου έτους, ώστε να ενεργοποιηθεί ένα αξιοπρεπές ενδιαφέρον για τα ανώτερα μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα", σχολίασε ένας επενδυτής στο πρακτορείο.
"Υποθέτω ότι πολλοί διαχειριστές κεφαλαίων συναντήθηκαν με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας πριν από την καλυμμένη έκδοση, προκειμένου να εξοικειωθούν ήδη με την πίστωση για ένα πιο επικίνδυνο περιουσιακό στοιχείο το επόμενο έτος", σύμφωνα με το Reuters.
Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να εξαλείψει σύντομα τη χρηματοδότηση μέσω του ELA, του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας, την οποία έχει μειώσει στα 3,8 δισ. από 17,6 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2015.
Είναι επίσης μια από τις καλύτερες ελληνικές τράπεζες που έχουν ήδη μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 3,3 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο του 2017 κατά 0,7 δισ. ευρώ.
Ένας άλλος επενδυτής αμφισβητεί το βάθος της διάθεσης για τα χρεόγραφα Tier 2 σε αυτό το στάδιο, αλλά συμφώνησε ότι «μια έκδοση χρεογράφων Tier 1 είναι πιθανόν ο σωστός τρόπος για την τράπεζα».
Οι ανησυχίες για την ποιότητα των κεφαλαίων της ελληνικής τράπεζας πάντως δεν λείπουν.
Περίπου το 74% των 6,5 δισ. του CET1 της Εθνικής αποτελείται από πιστώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας, για παράδειγμα, οι οποίες θεωρούνται γενικά ως μια αδύναμη μορφή κεφαλαίου.
Πρόκειται για μεσοπρόθεσμη ανησυχία, δήλωσε ο πρώτος επενδυτής στο Reuters, αλλά άλλα ζητήματα όπως οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων του επόμενου έτους και οι επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 9, ενός νέου λογιστικού προτύπου, παραμένουν πιεστικότερες.

Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr από τις 6 Οκτωβρίου 2017

Eurobank: Σχεδιάζει 4 σημαντικές κινήσεις τον Νοέμβριο, tier 2, καλυμμένο ομόλογο, αποπληρωμή εγγυήσεων δημοσίου

Συνολικά 4 σημαντικές κινήσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η διοίκηση της Eurobank τον Νοέμβριο 2017 κινήσεις που αφορούν κεφάλαια και ρευστότητα.

Συγκεκριμένα

1)Τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πώληση της Banc Post στην Ρουμανία με εκτιμώμενη τιμή 1 φορά το BV
H Eurobank θα ενισχύσει τα κεφάλαια της από αυτό το deal προσεγγίζοντας πλέον τα 6 δισεκ. σε tangible book value.
2)Τον Νοέμβριο του 2018 θα προχωρήσει η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 ύψους 950 εκατ και με επιτόκιο 6,4%.
Με την κίνηση αυτή η Eurobank κερδίζει χρόνο καθώς θα έχει διάρκεια αποπληρωμής τουλάχιστον 5 χρόνια ενώ σε αντίθετη περίπτωση τέλη του 2017 οι προνομιούχες θα μετατρέπονταν σε κοινές.
Ωστόσο η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 αποδυναμώνει την ποιότητα των κεφαλαίων.
3) Τον Νοέμβριο η Eurobank θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ με στόχο να ενισχύσει ρευστότητα και να δείξει στην αγορά ότι μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
4)Τον Νοέμβριο του 2017 η Eurobank θα αποπληρώσει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και με την κίνηση αυτή θα αποχωρήσει και ο εκπρόσωπος του δημοσίου από την τράπεζα.
Με αυτές τις κινήσεις η Eurobank προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι των προκλήσεων που απορρέουν από τα stress tests και με όρους ρευστότητας να μειώσει το ELA το οποίο θα μηδενιστεί μάλλον Καλοκαίρι 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS