Η επαναγορά ομολόγων από την Ελλάδα θα οδηγούσε σε μείωση του χρέους, υποστηρίζουν οι τραπεζίτες....

Η επαναγορά ομολόγων από την Ελλάδα θα οδηγούσε σε μείωση του χρέους, υποστηρίζουν οι τραπεζίτες....
(upd)Την εκτίμηση ότι η επαναγορά χρέους από την Ελλάδα θα ήταν το καλύτερο σενάριο διατυπώνουν τραπεζικά στελέχη.
Συγκεκριμένα το ιδανικό σενάριο θα ήταν η Ελλάδα εφόσον διέθετε κεφάλαια να μπορούσε να επαναγοράσει μέρος του χρέους της.

Αν η Ελλάδα μπορούσε να αγοράσει 20 δις ευρώ χρέος προφανώς και θα αγόραζε ομόλογα σε τρέχουσες τιμές.
Σε μια τέτοια περίπτωση ομόλογα που στην λήξη τους αποτιμώνται στα 25 δις ευρώ τώρα αποτιμώνται 20 δις ευρώ.
Ως γνωστό τα ομόλογα είναι εγγυημένα στην λήξη τους.
Σε μια τέτοια περίπτωση το ελληνικό δημόσιο θα γλίτωνε θα επωφελούνταν κατά  5  δις ευρώ.
Αναλογικά αν μπορούσε το ελληνικό κράτος να αγοράσει 50 δις ευρώ το κέρδος που θα αποκόμιζε θα ήταν μέσος κόστος τρέχουσας αξίας 78 μονάδες βάσης μείον την τελική αξία δηλαδή  64 δις ευρώ συνολική αξία ομολόγων στην λήξη τους άρα κέρδος 14 δις ευρώ.
H επαναγορά ελληνικούς χρέους θα αποτελούσε την ιδανικότερη λύση που υπερκερνά ακόμη και το haircut.
Οι ιδανικές λύσεις συνήθως είναι και οι πιο δύσκολα υλοποιήσιμες.
Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει 20 ή 50 δις ευρώ ώστε να επαναγοράσει πίσω ομόλογα που έχει εκδώσει.
Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο σχέδιο.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θεωρητικά και πρακτικά θα μπορούσε να βοηθήσει με ένα μηχανισμό δανεισμού την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα θα μπορούσε να δανείσει την Ελλάδα π.χ. 40 δις ευρώ το ελληνικός κράτος να ζητήσει από τους σημερινούς κατόχους ομολόγων να επαναγοράσει πριν την λήξη τους ομόλογα και αν καταφέρει να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια τα ομόλογα που θα έχει συγκεντρώσει θα τα μεταβιβάσει στο Ταμείο το οποίο θα τα διαθέτει ως περιουσιακό στοιχείο.
Προφανώς η οικονομική πολιτική της χώρας θα παραμείνει για πολλά χρόνια υπό την Τρόικα και το ΔΝΤ.
Αν το σενάριο αυτό μπορούσε να υλοποιηθεί δύο είναι τα βασικά ζητήματα σε ποια τιμή θα αγόραζε τα ομόλογα που έχει εκδώσει η Ελλάδα και ποιοι θα πουλούσαν…
Σε ποια τιμή προφανώς σε αγοραίες τιμές, στις εκάστοτε τρέχουσες…
Το ποιοι θα πωλήσουν είναι ένα ζητούμενο.
Ο αγοραστής ενός ομολόγου όταν έχει τοποθετήσει 10 εκατ ευρώ και αποτιμάται στις 78 μονάδες βάσης σημαίνει ότι τα 10 εκατ αποτιμώνται σε 7,8 εκατ άρα απώλεια 2,2 εκατ ευρώ.
Θεωρητικά ξένες τράπεζες καθώς στελέχη ελληνικών τραπεζών δηλώνουν ότι αν το ελληνικό κράτος αποφάσιζε να αγοράσει χρέος οι ελληνικές τράπεζες θα έχαναν ένα αξιόλογο μέρος του αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου, άρα δεν θα συμμετείχαν….  
Οι αγορές που πραγματοποίησε η ΕΚΤ ύψους 44 δις ευρώ ελληνικού χρέους τους τελευταίους 7 μήνες πραγματοποιήθηκαν στην χειρότερη συγκυρία οπότε επενδυτές επιδίωξαν να απαλλαγούν από το ελληνικό χρέος.
Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο χρεοκοπίας και δεν αποκλείεται αν ανακοινωνόταν ένα πρόγραμμα επαναγοράς χρέους να υπήρχαν επενδυτές που να ήθελαν να πωλήσουν τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν.
To συμπέρασμα είναι ότι σε ένα τέτοιο σενάριο θα μιλάμε για haircut 20-30%. Ωστόσο όσοι επενδυτές έχουν εγγράψει στα λογιστικά τους βιβλία σε τρέχουσες τιμές τα ελληνικά ομόλογα δεν θα έχουν πρόβλημα τουναντίον θα έχουν κέρδος.
Όμως η πλειοψηφία των ομολόγων παραμένει σε τιμές κτήσης και αυτό είναι το πρόβλημα....

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS