Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Eurobank – Αlpha: Προς πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων 1 δισ. ευρώ το 2024 με αύξηση της περιμέτρου

Eurobank – Αlpha: Προς πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων 1 δισ. ευρώ το 2024 με αύξηση της περιμέτρου
Στο πρώτο τρίμηνο 2024, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις, προχώρησαν σε αύξηση της περιμέτρου των προ πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων NPEs, κατά 240 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα
Σε πώληση νέων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων NPEs - με διεύρυνση της περιμέτρου τους - θα προχωρήσουν Eurobank και Alpha εντός του 2024.
Μάλιστα, στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις, προχώρησαν σε αύξηση της περιμέτρου των προ πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων NPEs, κατά 240 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η Εurobank με στόχο να επιταχύνει περαιτέρω το πλάνο μείωσης των NPE, τον περασμένο Δεκέμβριο ξεκίνησε την διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ( project leon ), λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 400 εκατ. ευρώ και ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με πιθανούς επενδυτές.
Το χαρτοφυλάκιο ταξινομήθηκε ως κατεχόμενο πρός πώλησης, επανεμετρήθηκαν οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες και αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης 55 εκατ. ευρώ.
Τον Μάρτιο του 2024 η Eurobank αναθεώρησε τον στόχο πώλησης NPEs και αύξησε την περίμετρο κατά 240 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία επίσης ταξινομήθηκαν πρός πώληση και στις 31 Μαρτίου η ζημιά απομείωσης υπολογίστηκε με βάση το τίμημα που αναμένεται να εισπραχθεί από την πώληση του.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η λογιστική αξία του προς πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 232 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από δάνεια και απαιτήσεις λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 638 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη απομείωσης 406 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, η Alpha bank το Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε την πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ( στεγαστικά - project Gaia ), ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Κατά την προετοιμασία της συναλλαγής, η τράπεζα έκρινε σκόπιμο να διευρύνει την περίμετρο του χαρτοφυλακίου, με δάνεια ύψους 100 εκατ. ευρώ, παρόμοιων χαρακτηριστικών.
Η πρόσθετη περίμετρος, όπως αναφέρεται, δεν είχε ταξινομηθεί στα στοιχεία ενεργητικού προς πώληση στις καταστάσεις 31-4-2024 και η τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου εντός της φετινής χρήσης.

Eurobank: Δείκτης ΝPEs 3% και κάλυψη 92,6% - Αlpha bank 6% και δείκτης 46%

Σύμφωνα με τις παρουσιάσεις προς τους ξένους επενδυτές στα τέλη του πρώτου τριμήνου, η Eurobank είχε δείκτη NPE 3%, χαμηλότερα κατά 210 μονάδες βάσης σε σύγκριση με πέρυσι.
Το απόθεμα των NPE ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 800 εκατ. ευρώ ενώ η κάλυψη των NPE ανέρχεται σε 92,6%, υψηλότερα κατά 16 μονάδες βάσης.
Αντίστοιχα, η Alpha bank στα τέλη Μαρτίου διέθετε δείκτη NPE 6% και δείκτη κάλυψης (cash collateral) 46% έναντι 40% του 2023, ενώ στην πρόσθετη πώληση των 100 εκατ. ευρώ είχε ενσωματωθεί σενάριο πώλησης για τον υπολογισμό των αναμενομένων πιστωτικών ζημιών της 31.3.2024, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου.

Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης