Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Alpha Bank: Στα 211,1 εκατ. τα κέρδη του α' 3μηνου του 2024 - Στα 122 εκατ. ευρώ το μέρισμα και οι επαναγορές μετοχών

Alpha Bank: Στα 211,1 εκατ. τα κέρδη του α' 3μηνου του 2024 - Στα 122 εκατ. ευρώ το μέρισμα και οι επαναγορές μετοχών
Η Alpha Bank ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών λόγω της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής
Στα 211,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank το α’ 3μηνο του 2024, αυξημένα κατά 89,9% σε σχέση με τα 111,2 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2023, και ευθυγραμμισμένα με το Στρατηγικό Σχέδιο της Τράπεζας.
Όπως αναφέρει η Alpha Bank τα Κέρδη ύψους 211,1 εκατ. βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα των δομικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε η Διοίκηση της Τράπεζας τα προηγούμενα χρόνια.
Η Alpha Bank πέτυχε Δείκτη RoTE 13,5%, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά της με τον Δείκτη Κόστους Εσόδων να μειώνεται στο 38,4%, χαμηλότερα από τον στόχο της Διοίκησης για το 2024 (40%).
Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα κεφάλαια της Τράπεζας με τον Δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 14,6%, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης θα βρεθεί υψηλότερα από 17,5% το 2026.
1_677.JPG
Επαναγορά μετοχών λόγω της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής

Με στόχο την επιστροφή αξίας στους Μετόχους, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διανομή 122 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback) που αναμένεται να έχει ποσοστό απόδοσης άνω του 20% με βάση τη χθεσινή τιμή της μετοχής.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα Α’ τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρή κερδοφορία που σημείωσε η Τράπεζα οδήγησε σε αύξηση 30% των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης τα EPS θα διαμορφωθούν σε περίπου 0,32 ευρώ το 2025 και θα ξεπεράσουν τα 0,35 ευρώ το 2026.
2_483.JPG
Βασίλης Ψάλτης: Επιβεβαιώνονται οι στόχοι της διοίκησης

«Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.
«Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας».
Τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας επιβεβαιώνουν τους στόχους της Διοίκησης για το 2024, πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
«Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024.
Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ επίσης η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης.

Η βιώσιμη κερδοφορία της Τράπεζας θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω δημιουργία αξίας

Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα €420,2 εκατ. αυξημένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο της τάξης του 18% των Εσόδων από Προμήθειες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης που κατέχει η Τράπεζα στο Wealth Management αλλά και των προμηθειών από τις εκταμιεύσεις δανείων, αποτέλεσαν τις βασικές πηγές κερδοφορίας.
Ειδικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας σημείωσε μία μικρή πτώση της τάξης του 4,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά βρέθηκε 10% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.
Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε η αύξηση κατά 6% των Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς και η ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Τράπεζας, με τις επανεπενδύσεις και τις νέες τοποθετήσεις να αυξάνουν τη συνολική του απόδοση.
Σε ό,τι αφορά στα Έσοδα από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε €96,3 εκατ., η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν αύξηση 29% σε ετήσια βάση, οδηγώντας με τη σειρά τους σε αύξηση των προμηθειών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 34%.

Ενισχύεται η ανθεκτικότητα του ισολογισμού

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον Δείκτη ΜΕΔ να παραμένει αμετάβλητος στο 6%, παρά την αναταξινόμηση των δανείων με κρατική εγγύηση ύψους €110 εκατ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ βάσει των εποπτικών απαιτήσεων, με το Κόστος πιστωτικού Κινδύνου να υποχωρεί στις 69 μ.β.3 Βελτίωση κατεγράφη επίσης και στον Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που ανήλθε στο 46%, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στο 85%.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι από τα ΜΕΑ του Ομίλου ύψους €2,2 δισ., το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (38% του συνόλου).

Προοπτικές

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η θετική επίδοση του 2023 σε συνδυασμό με τα στοιχεία οικονομικής συγκυρίας και τους δείκτες προσδοκιών για το α’ τρίμηνο 2024, υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2024, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά ελαφρώς το 2%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
Η ενίσχυση της δυναμικής που παρουσιάζει η απασχόληση καθώς και η περαιτέρω ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης, η οποία αποδυναμώθηκε εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών, αναμένεται να στηρίξουν την ιδιωτική κατανάλωση.
Παράλληλα, η ανάπτυξη θα ενισχυθεί επίσης από τη θετική συνεισφορά των επενδύσεων στο ΑΕΠ, που θα προέλθει από την εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) καθώς και από την ώθηση που δημιουργεί η πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Επιπλέον, η δυναμική του ελληνικού τουρισμού για το 2024 παραμένει ισχυρή, ενισχύοντας έτσι τη συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών στην οικονομική δραστηριότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου, πετυχαίνοντας βελτίωση της Κερδοφορίας (+36,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά 9,6% σε ετήσια βάση, η οποία προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων καθώς και των υπολοίπων δανείων, της αύξησης των προμηθειών (+18% σε ετήσια βάση), της μείωσης των εξόδων (-2,5% ετησίως) παρά τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς και της εξομάλυνσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου.
Τα αποτελέσματα του πρώτου τρίμηνο επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη για το έτος, με περαιτέρω περιθώρια ανόδου υποστηριζόμενα από την παρατεταμένη περίοδο υψηλότερων επιτοκίων και την πιο αργή από την αναμενόμενη αύξηση του κόστους καταθέσεων στη λιανική τραπεζική.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης