Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Alpha Bank: Στις 7/3 τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023

tags :
Alpha Bank: Στις 7/3 τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023
Οι δύο ανακοινώσεις της τράπεζας 
Σχετικά Άρθρα
Η Alpha Services and Holdings θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Έτους 2023, την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
• ώρα 08:00 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2023 Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.alphaholdings.gr και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)
• ώρα 12:00 Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε. (καλούμενη εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς το σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, σε εφαρμογή του πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών της Εταιρίας (το «Πρόγραμμα»), σε συνέχεια της άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης κατά την Περίοδο Άσκησης του Ιανουαρίου 2024 σύμφωνα με το Πρόγραμμα και κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την από 31.1.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που καταχωρήθηκε στις 7.2.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στις 26 Φεβρουαρίου 2024 στο ποσό των Ευρώ 682.323.512,13, διαιρούμενο σε 2.352.839.697 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης