Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Το δίλημμα αγοράζουμε ακόμη ή πουλάμε τραπεζικές μετοχές και τα 9 ερωτήματα - Μάρτιο οι αποφάσεις για ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Το δίλημμα αγοράζουμε ακόμη ή πουλάμε τραπεζικές μετοχές και τα 9 ερωτήματα - Μάρτιο οι αποφάσεις για ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Στα μέσα Μαρτίου 2024 οι τελικές αποφάσεις για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.... Άραβες και First Sentier μαζί
Οι τράπεζες έφθασαν σε χρηματιστηριακή αξία – οι 4 μεγάλες – στα 22,4 δισεκ. ευρώ με τα κεφάλαια να ανέρχονται σε 27 δισεκ. διαμορφώνοντας την σχέση P/BV 0,83.
To κράτος έδωσε ως συνεισφορά στις ελληνικές τράπεζες βοήθεια 103 δισεκ. για την ζημιά των 35 δισεκ. σε ομόλογα και 85 δισεκ. σε NPEs.
Έλυσαν επιτυχώς τα προβλήματα τους αλλά εν μέσω επιβράδυνσης της κερδοφορίας από το 2025… το 2024 θα είναι το τελευταίο έτος εκρηκτικής κερδοφορίας, ποια είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική;

1)Τι κέρδη θα επιτύχουν οι τράπεζες το 2023;

Απάντηση
Τα κέρδη που θα επιτύχουν οι τράπεζες το 2023 θα είναι τα εξής
Eurobank 1,4 δισεκ. ευρώ
Εθνική τράπεζα 1,17 δισεκ. ευρώ
Πειραιώς 760 εκατ ευρώ
Alpha bank 690-700 εκατ ευρώ

2)Πως οι τράπεζες θα αναπληρώσουν τις απώλειες εντόκων εσόδων;

Απάντηση
Τα έντοκα έσοδα είναι 8,3 δισεκ. και αυτά σε βάθος τριμήνων θα μειωθούν στα 6 δισεκ. λόγω της μείωσης του Euribor 3 μηνών από 3,8% στο 2% π.χ. τέλος 2024… αρχές 2025
Οι ελληνικές τράπεζες υπολογίζουν ότι σταθερά θα επιτυγχάνουν κέρδη περίπου 3,6 δισεκ. και αυτό έχει λάβει υπόψη το γεγονός ότι θα αρχίσουν να χορηγούν περισσότερα δάνεια και να αντισταθμίζουν την μείωση του Euribor 3 μηνών με μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνων σε όρους αγοράς.
Π.χ. οι τράπεζες αρχίζουν να ενεργοποιούν μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνων μετατρέποντας τα κυμαινόμενα επιτόκια σε σταθερά.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει για το σύνολο των χαρτοφυλακίων δανείων αλλά σίγουρα θα βοηθήσει…

3)Οι τράπεζες θα χορηγήσουν νέα δάνεια ή απλά λόγω χαμηλής ζήτησης… απλά τα υπόλοιπα δανείων θα είναι περίπου στάσιμα αφού τα νέα δάνεια θα καλύπτονται από τις αποπληρωμές δανείων;

Απάντηση

Στην Ευρώπη ο λόγος δανείων προς ΑΕΠ είναι 110%, στην Πορτογαλία είναι 108% και στην Ελλάδα 65%.
Οι προοπτικές που υπάρχουν ακόμη και με συντηρητικά νούμερα είναι ενθαρρυντικές, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν κεφάλαια και ρευστότητα…

4)Νέα NPEs έχουν υπάρξει στο σύστημα;

Απάντηση;
Τα νέα NPEs είναι 100% αφομοιώσιμα και δεν επιδρούν στους ισολογισμούς ή στην κερδοφορία, δεν υπάρχει ανησυχία ούτε στις μεγάλες, ούτε στις μικρές τράπεζες.

5)Ποιες οι αποτιμήσεις των τραπεζών με βάση τον δείκτη P/BV;

Απάντηση
Alpha bank 0,67 με κεφάλαια 6,24 δισ και αποτίμηση 4,16 δισεκ.
Eurobank 0,88 με κεφάλαια 8 δισ και αποτίμηση 7,06 δισεκ.
Εθνική 0,90 με κεφάλαια 7,26 δισ και αποτίμηση 6,57 δισεκ.
Πειραιώς 0,82 με κεφάλαια 5,90 δισ και αποτίμηση 4,89 δισεκ.

6)Γιατί ενισχύθηκε η μετοχή της Eurobank στα 1,90 ευρώ;

Απάντηση
Οι επενδυτές ανατιμολογούν την Eurobank έχοντας ενσωματώσει με την διαδικασία της ενοποίησης της Ελληνική Κύπρου.
Αυτό σημαίνει ότι η Eurobank θα έχει ενεργητικό 100 δισεκ. και κεφάλαια 8 δισεκ. από 7,25 δισεκ. χωρίς την Ελληνική.
Το μέρισμα που θα δώσει στους μετόχους και η συνεχής αύξηση των κεφαλαίων κατεβάζει τον πήχη του P/BV και ενώ η Eurobank είναι ακριβή μετοχή… φθηναίνει λόγω της Ελληνικής τράπεζας.

7)Γιατί ενισχύθηκε η μετοχή της Εθνικής πάνω από τα 7 ευρώ;

Απάντηση
Μετά το placement του 22% αυξήθηκε η κινητικότητα στην μετοχή και από τα 5,30 ευρώ που έγινε το placement έχει καταγράψει άνοδο 36% ή 7,19 ευρώ.
Ωστόσο το χάσμα με την Eurobank αυξήθηκε.

8)Γιατί ενισχύθηκε η μετοχή της Πειραιώς στα 3,80 ευρώ, πλησίον 4 ευρώ;

Απάντηση
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει το 27% ή 338 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς και σχεδιάζει να πουλήσει αρχές Μαρτίου 2024 το 20% ή 27%.
Το 20% αναλογεί σε 250,4 εκατ μετοχές Χ 4 ευρώ = 1 δισεκ. ευρώ και με τιμή 4,20 ευρώ = 1,05 δισ
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εάν η Πειραιώς ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής π.χ. η τιμή της μετοχής μετά το placement θα αυξηθεί στα 5 ευρώ.
Στην Εθνική υλοποιήθηκε το placement στα 5,30 ευρώ και η τρέχουσα τιμή ανέρχεται στα 7,11 ευρώ (7 Φεβρουαρίου 2024) άνοδος 34%.
Το ΤΧΣ επένδυσε στην Πειραιώς 19,68 δισεκ εκ των οποίων 6,84 δισεκ. σε κεφάλαια και μαζί με τα 3 δισεκ. cocos και 9,84 δισεκ. funding gap το χρηματοδοτικό κενό τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές.
Θυμίζουμε 7,47 δισεκ. στην Αγροτική τράπεζα που κατέληξε στην Πειραιώς και δεν περιλαμβάνουμε τις συναλλαγές όπως Geniki Bank ή Κυπριακές τράπεζες…
Με το placement η Πειραιώς θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά μετοχών άρα και την εμπορευσιμότητα.
Επίσης δεν υπάρχει θέμα στρατηγικού επενδυτή, το θέμα Santander απλά δεν υπάρχει…
Το 20% της Πειραιώς θα διατεθεί σε ευρεία διασπορά ενώ ο Paulson θα κρατήσει το 18,62%

9) Γιατί ενισχύεται η μετοχή της Alpha bank στα 1,72 ευρώ;

Απάντηση
Το Ολλανδικό family office Reggeborgh κατέχει πλέον μετά τις τελευταίες αγορές το 9% της Alpha bank εξέλιξη που ώθησε την μετοχή από τα 1,50 στα 1,72 ευρώ με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 1,80 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το 8% η Reggeborgh της Alpha bank το έχει αποκτήσει στο 0,75 ευρώ και μετά τις τελευταίες αγορές το μέσο κόστος κτήσης φθάνει το 0,85 ευρώ και με βάση την τρέχουσα τιμή 1,72 ευρώ εμφανίζει απόδοση πάνω από 200%.
(8% με κόστος 0,75% και 1% με κόστος 1,65 ευρώ)
Το 9% της Alpha bank είναι 212 εκατ μετοχές Χ 0,85 ευρώ = 180 εκατ.
Το 9% της Alpha bank αποτιμάται 374 εκατ που σημαίνει κέρδος περίπου 194 εκατ οπότε σίγουρα οι Ολλανδοί επιτυγχάνουν εντυπωσιακές αποδόσεις…

Στα μέσα Μαρτίου 2024 οι τελικές αποφάσεις για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.... Άραβες και First Sentier μαζί

Φαίνεται ότι υπάρχει ξανά κινητικότητα στον όμιλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, αφού με βάση πληροφορίες οι Άραβες και η First Sentier έχουν συμφωνήσει στην από κοινού διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με στόχο τα 18,3 με 18,8 ευρώ.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες, το σχήμα της First Sentier και Αράβων –είναι κοινό σχήμα πλέον– θα πάρει στρατηγικό ποσοστό στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Μάλιστα έχει ξεκινήσει νέος οικονομικός έλεγχος ή due diligence από τους ενδιαφερομένους... στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αξίζει σήμερα 1,87 δισεκ. με τιμή στα 15,90 ευρώ, αλλά το deal θα κλείσει στην πάνω ζώνη των 18 ευρώ.
Δεν αποκλείεται να δούμε κάποια κινητικότητα τις επόμενες εβδομάδες στη μετοχή, αφού ο Περιστέρης, ο βασικός μέτοχος, θα ήθελε να δει τιμή υψηλότερα…
Η κοινή διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από First Sentier και Άραβες διευκολύνει τα μέγιστα το σχέδιο χρηματοδότησης και σίγουρα έχει το πράσινο φως από τις ελληνικές τράπεζες που είχαν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης η οποία δεν ικανοποιούσε όλες τις πλευρές
Στα 18,8 ευρώ τιμή η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα αποτιμάται συνολικά 2,22 δισεκ. ευρώ από 1,87 δισεκ. σήμερα ή premium 18% περίπου…

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης