Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Attica Bank: Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια, με τις πρόσθετες προβλέψεις 0,3 δισ. από την πώληση των Astir 1 και Metexelixis

Attica Bank: Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια, με τις πρόσθετες προβλέψεις 0,3 δισ. από την πώληση των Astir 1 και Metexelixis
Τι αναφέρει η Attica Bank μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Attica Bank, είναι η υλοποίηση της εγκριθείσας από το Διοικητικό της Συμβούλιο Στρατηγικής Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy), η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποεπένδυση της Τράπεζας από τίτλους των τιτλοποιήσεων της Τράπεζας ή/ και πωλήσεις χαρτοφυλακίων και ειδικότερα, στο παρόν στάδιο, από τους τίτλους των τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis.
Σύμφωνα με την τράπεζα, εφόσον υπάρχει συμφωνία για τα άνω σκέλη της αποεπένδυσης σε χρόνο μέχρι τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022, αυτό θα συνεπαχθεί τη λήψη πρόσθετων προβλέψεων εκτιμώμενου ύψους περίπου 0,3 δις ευρώ, η οποία θα αποτυπωθεί στις άνω οικονομικές καταστάσεις.
Συνέπεια των ανωτέρω η λήψη πρόσθετων προβλέψεων ύψους 0,3 δις ευρώ θα είχε την ακόλουθη επίδραση επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου που δημοσιευτήκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2022.

Image
Σε κάθε περίπτωση, η λήψη – υπό την προϋπόθεση των δεσμευτικών προσφορών και προκαταρτικής συμφωνίας για τη σχετική ως άνω αποεπένδυση - των προβλέψεων αυτών έχει συμπεριληφθεί ως παραδοχή του Επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Πλάνου ετών 2022 – 2025, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ αναλυτικότερη επ’ αυτών σχετική σημείωση περιλαμβάνεται στο υπό έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της υπό υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εξελίσσεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.12.2022.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης