Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Galaxy Cosmos Mezz: Στο 9% η συμμετοχή του ΤΧΣ - Στο 5,55% η Reggeborgh, 5,66% ο Paulson

Galaxy Cosmos Mezz: Στο 9% η συμμετοχή του ΤΧΣ - Στο 5,55% η Reggeborgh, 5,66% ο Paulson
Στο 9% η συμμετοχή του ΤΧΣ στο Galaxy Cosmos Mezz

Η «Galaxy Cosmos Mezz PLC» ενημερώνει κατόπιν της από 2 Νοεμβρίου 2022 σχετικής γνωστοποίησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ότι το τελευταίο κατέχει άμεσα από την 31 Οκτωβρίου 2022, (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), 7.819.937 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,27 η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 9,00% επί του συνόλου των 86.194.164 κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Επιπλέον κατόπιν της από 2 Νοεμβρίου 2022 σχετικής γνωστοποίησης της Reggeborgh Invest B.V., ότι η τελευταία κατέχει άμεσα από την 31 Οκτωβρίου 2022, (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), 4.826.611 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,27 η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 5,55% επί του συνόλου των 86.194.164 κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Παράλληλα, κατόπιν της από 1 Νοεμβρίου 2022 σχετικής γνωστοποίησης του κ. John Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 31 Οκτωβρίου 2022, (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS) μέσω της εταιρείας “Paulson & Co. Inc.”, 4.874.904 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,27 η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 5,66% επί του συνόλου των 86.194.164 κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η εταιρεία «Paulson & Co. Inc.» ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης