Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές με κρατικές εγγυήσεις 18,3 δισ. και DTC 14,3 δισ. σε σύγκριση με την BNP έχουν περιθώρια πτώσης

Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές με κρατικές εγγυήσεις 18,3 δισ. και DTC 14,3 δισ. σε σύγκριση με την BNP έχουν περιθώρια πτώσης
Η μια πλευρά του νομίσματος για τις ελληνικές τράπεζες είναι θετική υπάρχει και η άλλη όμως που γεννά πολλά ερωτηματικά.
Σχετικά Άρθρα

Οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να καταγράφουν αξιόλογα κέρδη στο γ΄ τρίμηνο του 2022, το 9μηνο 2022 ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και η πορεία κερδοφορίας είναι ανεπηρέαστη από την διεθνή κρίση.
Εκτιμούν ότι τραπεζίτες όμως ότι όλες οι τράπεζες θα κρατήσουν εφεδρείες και για το 2023 οπότε και εκτιμούν ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν καλά κέρδη.
Π.χ. η Eurobank για το 2022 θα εμφανίσει κέρδη όλη την χρονιά μεταξύ 750 και 800 εκατ ενώ θα μπορούσε να εμφανίσει και κέρδη 1 δισεκ. ευρώ προφανώς και θα μεταφέρει κέρδη για το 2023.

Τα νέα NPEs είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
Στα επιχειρηματικά δάνεια δεν καταγράφεται καμία ουσιώδη αλλαγή ενώ στα δάνεια λιανικής οι καθυστερήσεις ακόμη δεν εμπνέουν ανησυχία.
Οπότε έχουμε καλά κέρδη και δεν έχουμε νέα NPEs στις ελληνικές τράπεζες… οπότε γεννάται το ερώτημα… γιατί οι τραπεζικές μετοχές υποχωρούν γιατί παραμένουν στην ζώνη της απαξίωσης;

Σύγκριση με την Ευρώπη

Οι καλές τράπεζες στην Ευρώπη λοιπόν π.χ. η BNP Paribas στην Γαλλία με 108 δισεκ. κεφάλαια έχει χρηματιστηριακή αξία 52,4 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο, όταν πριν λίγο καιρό είχε χρηματιστηριακή αξία 81 δισεκ. αυτό διαμορφώνει P/BV 0,48 από 0,75 που ήταν πρόσφατα.
(P/BV είναι η σχέση χρηματιστηριακής αξίας προς ίδια κεφάλαια κατά προτίμηση τα ενσώματα ίδια κεφάλαια)

Ο μέσος όρος αποτίμησης P/BV στις ελληνικές τράπεζες είναι 0,40

Η Eurobank έχει χρηματιστηριακή αξία 3,16 δισεκ. και 5,93 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,53 είχε φθάσει έως 0,70
Η Εθνική τράπεζα έχει χρηματιστηριακή αξία 2,77 δισεκ. και 5,9 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,46
Η Alpha bank έχει χρηματιστηριακή αξία 1,92 δισεκ. και 5,67 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,34
Η Πειραιώς έχει χρηματιστηριακή αξία 1,28 δισεκ. και 5,1 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή σχέση P/BV = 0,25

Extra έσοδα 2 δισεκ.

Η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ θα συνεχιστεί με προοπτική το βασικό επιτόκιο παρέμβασης, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ να μην ξεπεράσει το 3,5%.
Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι λόγω των θετικών επιτοκίων οι τράπεζες θα εμφανίσουν extra έσοδα από τόκους από καταθέσεις και δάνεια σχεδόν 2 δισεκ. ευρώ.
Θα είναι μια δυνατή πηγή εσόδων για το 2023.
Ως προς τις αποδόσεις των ομολόγων οι τράπεζες αναφέρουν ότι σχεδόν καθολικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα διακρατούνται ως την λήξη οπότε είτε στις ζημιές, είτε στα κέρδη η επίδραση είναι ελεγχόμενη…

Η άλλη πλευρά του νομίσματος

Η μια πλευρά του νομίσματος για τις ελληνικές τράπεζες είναι θετική υπάρχει και η άλλη όμως που γεννά πολλά ερωτηματικά.
Οι ελληνικές τράπεζες για να μειώσουν τα NPEs τα προβληματικά τους ανοίγματα, εντάχθηκαν στον Ηρακλή είναι ένας μηχανισμός κρατικής βοήθειας όπου το κράτος εγγυάται τραπεζικά ομόλογα και έναντι αυτών πραγματοποιούνται οι τιτλοποιήσεις των προβληματικών δανείων.
Οι τράπεζες εξέδωσαν 18,35 δισεκ. κύρια ομόλογα ή υψηλής εξασφάλισης ομόλογα ή senior bond και το κράτος παρείχε 18,35 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις.
Τα κύρια ομόλογα τα διακρατούν οι τράπεζες παρ΄ ότι παροτρύνθηκαν να πουλήσουν το 50% αυτών ή 9 δισεκ. ευρώ senior bond σε άλλους ιδιώτες.
Τα ομόλογα αυτά εμφανίζουν λογιστικές υποαξίες και εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το επόμενο διάστημα τα 5 δισεκ.
Επίσης οι τράπεζες κατέχουν mezzanine ομόλογα δηλαδή μεσαίου κινδύνου τίτλους η αξία των οποίων είναι μηδενική.
Εκφράζονται φόβοι για τα mezzanine ομόλογα των τραπεζών ότι θα μετατραπούν σε ζημιές…
Το κράτος έχει δηλώσει ότι εγγυάται, οπότε εάν εμφανιστούν ζημιές στην λήξη… θα τις καλύψει το ελληνικό δημόσιο.
Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί εάν οι Βρυξέλλες ζητήσουν από το ελληνικό δημόσιο να εγγράψει την ζημιά;
Το θέμα αυτό είχε αντιμετωπιστεί, οι εγγυήσεις του κράτους δεν θα καταγραφούν στο δημόσιο χρέος των 394 δισεκ. ευρώ, είχε αναφέρει η Eurostat κυρίως γιατί κρατικές εγγυήσεις έχει παράσχει και το ιταλικό δημόσιο στις ιταλικές τράπεζες ύψους 105 δισεκ. οπότε… 18,35 δισεκ. στην Ελλάδα και 105 δισεκ. στην Ιταλία… θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη στο δημόσιο χρέος μια εποχή όπου τα επιτόκια πλησιάζουν στο 5% στην Ελλάδα.
Τι θα συμβεί;
Το ορθό είναι οι κρατικές εγγυήσεις να μην περάσουν στο δημόσιο χρέος, δεν πρέπει να χαθεί η φερεγγυότητα ενός κράτους.
Όμως εάν οι ζημιές – λογιστικού τύπου – γιγαντωθούν το κράτος θα έχει δύο επιλογές

1)Να εμφανίσει τις ζημιές και να τις εγγράψει στο δημόσιο χρέος, μόνο τις ζημιές όχι το σύνολο των κρατικών εγγυήσεων

2)Να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της αποτίμησης των senior bond των ομολόγων που έχουν εκδώσει οι τράπεζες.
Εάν αυτό συμβεί – που δεν είναι παράλογο – τότε ποιος θα πληρώσει την ζημιά το κράτος ή οι τράπεζες;
Εάν τις ζημιές τις πληρώσει το κράτος τότε το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά 4-5 δισεκ. που είναι η εκτιμώμενη ζημία.
Εάν όμως το ελληνικό δημόσιο φορτώσει το πρόβλημα στις τράπεζες δηλαδή στους μετόχους… τότε τα 23 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών δεν είναι 23 δισεκ. αλλά 23-5=18 δισεκ. ευρώ άρα πρόβλημα… μεγάλο πρόβλημα…
Για την ιστορία
Η Πειραιώς έχει λάβει κρατικές εγγυήσεις 5,98 δισεκ σχεδόν 6 δισεκ.
Η Eurobank 3,8 δισεκ. ευρώ
Η Alpha bank 5,4 δισεκ. ευρώ
Η Εθνική τράπεζα 3,14 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς και η Alpha bank έχουν τα περισσότερα senior bond άρα μεταφέρουν και το μεγαλύτερο ρίσκο στους ισολογισμούς τους…

Κατά την άποψη μας η υπόθεση senior bond δεν είναι αμελητέο πρόβλημα.
Μας διασώζει η Ιταλία όπου έχει 105 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες… αλλά αυτό δεν φθάνει…. έχουμε μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ιταλία και πολλά μπορούν να συμβούν από ορισμένους γραφειοκράτες των Βρυξελλών…
Το bankingnews δεν θα υποτιμήσει καθόλου το ζήτημα των senior bond και θα παρακολουθεί στενά την πορεία τους, το ελληνικό δημόσιο θα αναλάβει την ζημία για να ωφελήσει τους ιδιώτες μετόχους ή θα φορτώσει το πρόβλημα στους ιδιώτες μετόχους;

Υπάρχει και το DTC

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 23 δισεκ. κεφάλαια αλλά από αυτά τα 14,3 δισεκ. είναι DTC αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Το DTC είναι χαμηλής ποιότητας κεφάλαιο.
Το DTC έχει μια ιδιαιτερότητα οι τράπεζες δεν πρέπει να εμφανίσουν για τα επόμενα χρόνια ζημιές… εάν εμφανίσουν ζημιές ενεργοποιείται ο νόμος για το DTC όπου μετατρέπεται η ζημιά (ζημιά δια φορολογικός συντελεστής κερδών) σε μετοχές υπέρ του δημοσίου…

Η παρουσία των senior bond που ήδη εμφανίζουν λογιστικές ζημιές και του DTC στις ελληνικές τράπεζες θα κρατάει σε ομηρεία διαρκείας τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.
Επίσης θεωρούμε ότι δεν μπορεί ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος να έχει αποτιμήσει P/BV 0,40 και η BNP Paribas 0,48 οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν περιθώρια πτώσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο