Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Alpha Bank: Στο 1,2 ευρώ το ανώτατο εύρος για την αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Στο 1,2 ευρώ το ανώτατο εύρος για την αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ
Στο 1,2 ευρώ τοποθετείται το ανώτατο εύρος για την ΑΜΚ της Alpha Bank
Σχετικά Άρθρα

Στα 1,2 ευρώ καθορίστηκε το ανώτατο εύρος που θα διατεθούν οι νέες μετοχές στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ από την Αlpha Bank.
Όπως γίνεται όμως ευκόλως αντιληπτό, η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσα από το βιβλίο προσφορών, που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ, άρα με ελάχιστο περίπου 3% με 4%  discount σε σχέση με την χρηματιστηριακή τιμή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2021 («ΕΓΣ»):

1. Για την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
(η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») και

β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά») και

2. Για την κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») στους υφισταμένους Μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά,

Ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά, τα ακόλουθα

Α) Η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα διατεθεί στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, ορίζεται σε Ευρώ 1,2 ευρώ και
Β) Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, η 28 Ιουνίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι η Δημόσια Προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας που αρχίζει την 28η Ιουνίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης