Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Στις 29 Ιανουαρίου... ώρα μηδέν για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών - Έρχονται κεφαλαιακές ενισχύσεις

Στις 29 Ιανουαρίου... ώρα μηδέν για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών - Έρχονται κεφαλαιακές ενισχύσεις

Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα - Πόσο προετοιμασμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες

Σχετικά Άρθρα
Ωρα μηδέν για την "ιερά εξέταση" των τραπεζών.

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 19:00, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα δημοσιοποιήσει τις παραδοχές των μακροοικονομικών σεναρίων για τα stress tests που εξ' αναβολής θα πραγματοποιηθούν το 2021.
Τα αποτελέσματα της άσκησης θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Κρίσιμα μάκρο για τη χώρα μας

Για τη χώρα μας σημαντικότερα θέματα που αναμένεται να επηρεάσουν την άσκηση είναι η πορεί του ΑΕΠ και η πορεία των τιμών των ακινήτων.
- Σε ότι αφορά το ΑΕΠ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το distress σενάριο καθώς κανείς δεν γνωρίζει πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι από το πραγματικό που οι οικονομίες της Ευρωζώνης βιώνουν δυνάμει της πανδημίας.
- Σε ότι αφορά τα ακίνητα λόγω του υψηλού ποσοστού κόκκινων δανείων και του μεγάλου όγκου ενεχύρων οι τιμές της αγοράς επηρεάζουν τις προβλέψεις.

Αυξήσεις κεφαλαίου

Οι μεγάλες τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων σε ότι αφορά τη χώρα μας είναι περίπου βέβαιο πως θα οδηγήσουν δύο τουλάχιστον τράπεζες σε αναζήτηση κεφαλαίων.
Όμως αντιστοίχως θα κινηθούν και άλλες τράπεζες της Ε.Ε. αφού για όλες σε ένα diverse senario αναμένεται να παρουσιάσουν αρκετά νέα ΝPEs.
To γεγονός αυτό έχει οδηγήσεις αρκετούς επενδυτές να λαμβάνουν θέση αναμένοντας τα δεδομένα.
Οπως και να έχει κάποιες τράπεζες προετοιμάζουν κεφαλαιακές ενισχύσεις πριν την εξέλιξη της άσκησης για να υπάρξει ο χρόνος και να διατηρηθεί η δυναμική αλλά και προκειμένου να μην υποχρεωθούν εκ των υστέρων σε αυξήσεις.
Σε κάθε περίπτωση τα μακροικονομικά δεδομένα θα αποτυπώσουν ορθότερα το ύψος των αυξήσεων αυτών.

Περιγραφή δεδομένων

- Τα stress tests αφορούν τις προοπτικές των ετών 2021, 2022 και 2023.
- Σε ότι αφορά τα μορατόρια αυτά υπολογίζεται πως είναι σε ισχύ για την ανάγκη της άσκησης μέχρι το τέλος του 2020 οπότε και λαμβάνονται τα στοιχεία που θα αποτελέσουν βάση για τη διενέργεια του test.
Επομένως τα δάνεια σε αναστολή που ήταν ενήμερα όταν εισήλθαν σε μορατόριο, θεωρούνται ενήμερα για τις ανάγκες της άσκησης.
Η σκοπιμότητα του test
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο πλαίσιο των καθηκόντων της έχει την εντολή να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και να εντοπίζει τις τάσεις, τους πιθανούς κινδύνους και τις ευπάθειες που απορρέουν από το επίπεδο μικροπροληπτικής εποπτείας.
Ένα από τα βασικά εποπτικά εργαλεία για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας ανάλυσης είναι η άσκηση δοκιμής πίεσης σε όλη την ΕΕ.
Ο στόχος αυτών των δοκιμών είναι να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αντίξοες εξελίξεις στην αγορά, καθώς και να συμβάλει στη συνολική εκτίμηση του συστημικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.
H κρίση της πανδημίας βρήκε τις τράπεζες πολύ καλά προετοιμασμένες έναντι άλλων κλάδων κυρίως λόγων της συγκεκριμένης άσκησης.
Τα stress tests της EBA σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από τη βάση προς τα πάνω, χρησιμοποιώντας συνεπείς μεθοδολογίες, σενάρια και βασικές παραδοχές που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Ευρωπαίκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .
Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου εξαιρούνται από το δείγμα ενώ οι θυγατρικές τους στην ΕΕ περιλαμβάνονται όταν είναι απαραίτητο.
Το τελικό δείγμα μπορεί να υπόκειται σε προσαρμογές, ανάλογα με πιθανές συγχωνεύσεις, εκποιήσεις, αναδιαρθρώσεις κ.λπ.

Αλλαγές στα stress tests

Ας σημειωθεί πως ίσως να πρόκειται για το τελευταίο stress test το οποίο θα διενεργηθεί με την τρέχουσα μεθοδολογία.
Η ΕΑΤ έχει συμφωνήσει σχετικά με το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα για τις πιθανές μελλοντικές αλλαγές στην άσκηση για την Ε.Ε. Μια τελική απόφαση για πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο, η οποία λαμβάνει υπόψη διαβούλευση που έχει προηγηθεί να ληφθεί μέσα στο δεύτερο έως τρίτο τρίμηνο του 2021 ενώ η εφαρμογή οποιασδήποτε πιθανής αλλαγής θα είναι δυνατή για την άσκηση δεν θα λάβει χώρα πριν το 2023.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα παραπάνω ως αποφάσεις είχαν ληφθεί πριν την πανδημία και έτσι δεν αποκλείεται να υπάρξουν μεταβολές και σε αυτές τις αποφάσεις.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι αλλαγές προβλέπουν τη διεξαγωγή της άσκησης σε δύο επίπεδα κάτι που θα οδηγούσε τελικώς σε δύο ομάδες αποτελεσμάτων:
- Το εποπτικό αποτέλεσμα - η άσκηση διεξάγεται από τον επόπτη- που θα συνδέεται άμεσα με την οδηγία του δεύτερου πυλώνα και θα παρέχει περιορισμένες αποκαλύψεις
- Το τραπεζικό αποτέλεσμα - η άσκηση διεξάγεται από τις ίδιες τις τράπεζες- που θα διευκόλυνε την πειθαρχία της αγοράς μέσω της ευρύτερης διαφάνειας με λεπτομερή στοιχεία

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης