Τελευταία Νέα
Τουρισμός & Αερομεταφορές

UNWTO-G20: Ποιοι είναι οι 5 βασικοί πυλώνες για την ανάκαμψη του Τουρισμού

UNWTO-G20: Ποιοι είναι οι 5 βασικοί πυλώνες για την ανάκαμψη του Τουρισμού
Έρευνα για τις κατευθυντήριες γραμμές του UNWTO με τις χώρες της G20 υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και τις κοινότητες

Κοινότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκαμψης του Τουρισμού.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) και η G20 καθόρισαν τις κατευθυντήριες γραμμές καθοδήγησης για τις βασικές πολιτικές που θα δημιουργήσουν ανθεκτικές και βιώσιμες πρακτικές ανάκαμψης.
Η κοινή στρατηγική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινότητες διαμορφώθηκε στην Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της G20 στο Μπαλί.

UNWTO-G20: Ποιοι είναι οι 5 βασικοί πυλώνες για την ανάκαμψη του Τουρισμού

 • Ανθρώπινο κεφάλαιο.
 • Καινοτομία, ψηφιοποίηση και δημιουργική οικονομία.
 • Ενδυνάμωση γυναικών και νέων.
 • Κλιματική δράση, διατήρηση της βιοποικιλότητας και κυκλικότητα.
 • Πολιτική, διακυβέρνηση και επενδύσεις.

Έρευνα για τις κατευθυντήριες γραμμές του UNWTO με τις χώρες της G20 υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και τις κοινότητες.

Οι προκλήσεις για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

 • Έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση.
 • Έλλειψη πρόσβασης στη νοημοσύνη της αγοράς.
 • Αβεβαιότητα της αγοράς.
 • Αστάθεια του εργατικού δυναμικού.
 • Μεταβαλλόμενες τάσεις και αναγκών των καταναλωτών.
 • Χαμηλό επίπεδο καινοτομίας.

Οι προκλήσεις για τις κοινότητες

 • Αβεβαιότητα της αγοράς.
 • Μεταβαλλόμενες τάσεις των καταναλωτών.
 • Διαρροές (έσοδα που παράγονται από τον τουρισμό στην κοινότητα που δεν μένουν στην κοινότητα).
 • Έλλειψη εκπαίδευσης και δεξιοτήτων.
 • Έλλειψη κατάλληλων υποδομών και διακυβέρνησης.
 • Υπερβολική εξάρτηση από τον τουρισμό.

Επιτάχυνση της θετικής δράσης

Απευθυνόμενος στη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της G20, ο Zurab Pololikashvili, Γενικός Γραμματέας του UNWTO δήλωσε ότι «ο τομέας μας έχει πλέον ανακάμψει σχεδόν το 60% των προ-πανδημικών επιπέδων.
Ωστόσο, υστερούμε στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για τη δράση για το κλίμα. Είμαστε επίσης πίσω σε πρόοδο προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ο τουρισμός μπορεί να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε σε καλό δρόμο. Πρέπει όμως να επιταχύνουμε. Και πρέπει να κλιμακωθούμε.
Οι μικρομεσαίες και οι κοινότητες, η ραχοκοκαλιά του κλάδου μας, χρειάζονται ισχυρή υποστήριξη για να είναι φορείς ενός μετασχηματισμού με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Δεξιότητες, ένταξη, βιωσιμότητα και διακυβέρνηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται μεταξύ άλλων σε:

 • Ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών που βασίζονται στον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία πολλών φορέων για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης του εργατικού δυναμικού του τουρισμού με τη συμμετοχή εταίρων της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.
 • Τόνωση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της επώασης τουριστικών επιχειρήσεων και προώθηση της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στον τουρισμό.
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουριστικού τομέα και των τοπικών κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με τους τοπικούς προμηθευτές.
 • Γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας και προώθηση της υπεύθυνης καινοτομίας.
 • Ανάπτυξη καθοδήγησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν την ψηφιοποίηση, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους μέσω της δημιουργικής οικονομίας.
 • Εξασφάλιση ισότητας και μη διάκρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους σε ευάλωτες καταστάσεις, προώθηση της εφαρμογής των αρχών της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους στον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, ίσης συμμετοχής και ίσης μεταχείρισης.
 • Εφαρμογή, στο πλαίσιο της αντίστοιχης εθνικής πολιτικής, πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.
 • Βελτίωση των τουριστικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μεγάλων δεδομένων, της εφαρμογής διεθνών στατιστικών προτύπων και της ανάπτυξης κατάλληλης μεθοδολογίας για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού ως τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής καθώς και διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο