Τελευταία Νέα
Speculator

Σκάνδαλο: Το ΓΕΜΗ δεν τηρεί το νόμο με τις αναστολές καταχώρισης - Η περίπτωση Κοκλώνη

Σκάνδαλο: Το ΓΕΜΗ δεν τηρεί το νόμο με τις αναστολές καταχώρισης - Η περίπτωση Κοκλώνη
Έκθετο το Υπουργείο Ανάπτυξης- Πρόβλημα πληροφοριακού συστήματος ή πρόβλημα … κυκλωμάτων διευκόλυνσης;
Σχετικά Άρθρα
Το ΓΕΜΗ και το Υπουργείο Ανάπτυξης που είναι η προϊστάμενη αρχή αποδεικνύονται για μια ακόμα κατώτεροι των περιστάσεων.
Υποτίθεται ότι από τη χρήση 2021 (αυτή που δημοσιεύεται το 2022) το ΓΕΜΗ εφαρμόζει την νομοθεσία και πρέπει να προβαίνει σε αναστολή καταχώρισης για τους εξής λόγους:

α) μη εμπρόθεσμη δημοσίευση ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
β) έλλειψη νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες
γ) παράλειψη δημοσίευσης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης
δ) αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΔΕ
ε) η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (για ΑΕ) ή του εταιρικού κεφαλαίου (για ΙΚΕ) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ειδικότερες διατάξεις

Η αναστολή καταχώρισης επιφέρει τη συνέπεια η εταιρία να μην έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των πράξεων που εκκρεμούν. Και αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε μια εταιρία.
Φαίνεται όμως ότι το ΓΕΜΗ είναι παράλυτο πληροφοριακά (δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι) και έτσι δεν εφαρμόζει το νόμο για τις αναστολές καταχώρισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Barkingwell Media ΑΕ του κ. Νίκου Κοκλώνη η οποία δεν έχει προβεί σε δημοσίευση της οικονομικής κατάστασης της χρήσης του 2021 και δεν έχει τεθεί σε αναστολή καταχώρισης.
Και δεν αποτελεί φυσικά τη μοναδική περίπτωση εταιρίας που δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις και δεν μπήκε σε αναστολή.

Άλλο ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία έχει όχι μόνο το 2021 αλλά κάμποσα χρόνια να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις.
Το ΒΝ επικοινώνησε με στελέχη του ΓΕΜΗ όπου δεν είχαν αιτιολόγηση για την περίπτωση της Barkingwell ούτε την εταιρία του Δήμου Καστοριάς αλλά ανέφεραν ότι οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες.
Εφ όσον αυτό θεωρηθεί αληθές είναι προφανές ότι έχουν προμηθευτεί στο ΓΕΜΗ πρόγραμμα το οποίο είναι προβληματικό.

Κατά τα άλλα τρέχει με υψηλούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση του κράτους.
Αν δεν συμβαίνει τότε φαίνεται ότι στο ΓΕΜΗ λειτουργούν κυκλώματα τα οποία παρέχουν διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν την νομοθεσία.
Ιδού η απορία τι ακριβώς συμβαίνει.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης