Τελευταία Νέα
Speculator

Τα «θαύματα» των Ευρωσυμβούλων στο εξάμηνο και η αναζήτηση των ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών

Τα «θαύματα» των Ευρωσυμβούλων στο εξάμηνο και η αναζήτηση των ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών
Δηλαδή έχουμε αύξηση εσόδων αλλά μείωση κερδών σε μια περίοδο που ο όμιλος ενισχύθηκε από αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,2 εκ ευρώ.

Ενδιαφέροντα φαινόμενα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των Ευρωσυμβούλων στο εξάμηνο.
Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13 % από € 1.997 χιλιάδες το α’ εξάμηνο του 2021 σε € 2.247 χιλιάδες στην τρέχουσα περίοδο.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 673 χιλιάδες έναντι € 232 χιλιάδων την αντίστοιχη περίοδο του2021.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 382 χιλιάδες και € 396 χιλιάδες για τον Όμιλο και για την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι κερδών € 568 χιλιάδων και € 495 χιλιάδων της συγκριτικής περιόδου.

Δηλαδή έχουμε αύξηση εσόδων αλλά μείωση κερδών σε μια περίοδο που ο όμιλος ενισχύθηκε από αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,2 εκ ευρώ.
Και αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά περίπου 76% στον Όμιλο και 56% στην Εταιρεία.
Επίσης έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν στον Όμιλο κατά 82% και κατά 60% στην Εταιρεία.
Τα λοιπά έξοδα αυξήθηκαν τόσο στον Όμιλο όσο και στην Εταιρεία κατά 72% και 20% αντίστοιχα.
Για τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης η σημαντική αύξηση δεν είναι σαφές από που προκύπτει.
Ωστόσο μελετώντας τα υπόλοιπα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν διάφορα ερωτήματα.
Όπως για παράδειγμα πως προέκυψαν πρόστιμα και προσαυξήσεις 56 χιλιάδων ευρώ.
Άραγε είναι φετινά ή φύτρωσαν φέτος.

Επίσης η εταιρεία αναφέρει ότι προέβη στις 21/2/2022, σε ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ (από ασφαλιστικές εισφορές που συσσωρεύτηκαν στην περίοδο του COVID-19), ύψους € 357.760,53 (πλέον προσαυξήσεων) με καταβολή αυτών, σε 72 δόσεις.
Ουσιαστικά δεν καταγράφει πουθενά ποιο είναι το ύψος των συνολικών οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που ρυθμίστηκαν σε 72 δόσεις.
Στο τέλος του 2021 στις οικονομικές καταστάσεις καταγράφεται ποσό οφειλής προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 424 χιλιάδες ευρώ (λοιπές υποχρεώσεις)  ενώ στο τέλος εξαμήνου η υποχρέωση αυτή μειώνεται θεαματικά στα 121 χιλιάδες ευρώ.
Και είναι ένα ερώτημα πως γίνεται να υπάρχει ρύθμιση για 357 χιλιάδες ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις και αυτό να μην καταγράφεται στις λοιπές υποχρεώσεις. Καταγράφεται κάπου αλλού όπως για παράδειγμα στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ή απλά εξαφανίστηκε ;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο