Τελευταία Νέα
Speculator

Aποκλειστικό: Έτσι μαγείρεψε το ΑΣΕΠ το διαγωνισμό για Πρόεδρο και Αντιπροέδρους της ΕΛΤΕ - Ολόκληρο το πρακτικό της Επιτροπής

Aποκλειστικό: Έτσι μαγείρεψε το ΑΣΕΠ το διαγωνισμό για Πρόεδρο και Αντιπροέδρους της ΕΛΤΕ - Ολόκληρο το πρακτικό της Επιτροπής
H υπόθεση είναι σκανδαλώδης...

Οι ευθύνες της κυβέρνησης για το διαγωνισμό παρωδία προκειμένου να διοριστούν οι καθηγητές του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Λίγη ώρα πριν λήξει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων το ΑΣΕΠ εδέησε να αποστείλει το πρακτικό επιλογής για τη στελέχωση της ΕΛΤΕ με Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους, στους υποψηφίους για να κάνουν ενστάσεις αν προλάβαιναν να το διαβάσουν. Ένα πρακτικό (μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο στο τέλος του κειμένου) που δεν είχε συνταχθεί παρά το γεγονός ότι η συνεδρίαση φέρεται να έγινε στις 11 Μαρτίου (δύο μήνες τι έκαναν στον ΑΣΕΠ) και συντάχθηκε μετά από σφοδρή πίεση πολλών υποψηφίων προκειμένου να αποφευχθεί ο απόλυτος διασυρμός ενός οργάνου-Ανεξάρτητης Αρχής που υποτίθεται ότι διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην επιλογή στελεχών και υπαλλήλων του δημοσίου.

Η Επιτροπή του μαγειρέματος

Το πλήρες κείμενο που δημοσιεύει σήμερα το BN έρχεται να αποκαλύψει το «μαγείρεμα» στη σύνταξη των πινάκων κατάταξης τους οποίους υπογράφουν οι:

  1. Διονύσιος Λασκαράτος, Α’ Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π., Πρόεδρος,
  2. Σταύρος Σπυρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, τακτικό μέλος,
  3. Παρασκευή Δραμαλιώτη, Πρόεδρος Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τακτικό μέλος,
  4. Στυλιανός-Ιωάννης Κουτνατζής, Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, τακτικό μέλος και
  5. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τακτικό μέλος.

«Μαγείρεμα» που είχε ως αποτέλεσμα να αναρριχηθούν στην κορυφή της βαθμολόγησης για τη θέση του Προέδρου δύο Καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι οποίοι κατά σύμπτωση είχαν επιβλέψει την διπλωματική εργασία του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου για τη λήψη Μεταπτυχιακού διπλώματος.
Μάλιστα η υπόθεση γίνεται πιο σκανδαλώδης καθώς καθηγητές της οικονομικής και λογιστικής επιστήμης σε επικοινωνία με το ΒΝ ανέφεραν πως δεν υπέβαλαν αιτήσεις γιατί γνώριζαν ότι δεν λογίζεται ως εργασιακή εμπειρία η οποία ήταν απαραίτητο προσόν για να εισέλθει κάποιος στη λίστα κατάταξης ανεξάρτητα λοιπών προσόντων.

Η τεχνική του μαγειρέματος

Που συνίσταται το μαγείρεμα το οποίο επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του bankingnews «Αποκάλυψη: Διαγωνισμός σκάνδαλο του ΑΣΕΠ για νέα ηγεσία της ΕΛΤΕ με …. «φωτογραφία» Βεσυρόπουλου» (πατήστε να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα) και εκθέτει και τα πέντε μέλη της Επιτροπής αλλά και την κυβέρνηση δεδομένου ότι τα τρία από τα πέντε αποτελούν επιλογές της;
Συνίσταται στην πρακτική του βαφτίσματος της διδαχής μαθημάτων ως εργασιακή εμπειρία κατά παράβαση των νομοθετικών προβλέψεων ώστε να πριμοδοτηθούν οι εκλεκτοί ως φαίνεται του κ. Βεσυρόπουλου αλλά και της κυβέρνησης δεδομένου ότι στην Επιτροπή συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης κ. Στέλιος Κουτνατζής.
Η «βάφτιση» έγινε με διαστρέβλωση των αναφερόμενων στην προκήρυξη που επί ποινή αποκλεισμού ζητούσε οι υποψήφιοι να έχουν πενταετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία (στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα) σε θέματα εποπτείας υποχρεωτικού ελέγχου ή σε ελεγκτική εταιρεία στον υποχρεωτικό έλεγχο ή σε επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου.
Τα μέλη της Επιτροπής θεώρησαν ότι η αναφορά σε θέματα εποπτείας και όχι σε άσκηση καλύπτει αποκλειστικά τους καθηγητές που είχαν υποβάλει αίτηση. Για να έχει όμως εμπειρία κάποιος σε θέματα εποπτείας πρέπει να έχει ασκήσει έργο εποπτείας στον υποχρεωτικό έλεγχο το οποίο ασκείται αποκλειστικά και μόνο μέσω των ελεγκτικών εταιριών και όχι στις αίθουσες διδασκαλίας. Για να αντιληφθεί κάποιος τι σημαίνει η διαστρέβλωση για ρουσφετολογικούς λόγους που έγινε από επιτροπή του ΑΣΕΠ αρκεί να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έμπειρος γυναικολόγος καθηγητής γυναικολογίας που δεν έχει ποτέ εργαστεί ως ιατρός γυναικολόγος. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει καθώς οι Καθηγητές της Ιατρικής ασκούν το επάγγελμα και δεν θεωρητικολογούν στα αμφιθέατρα. Το αντίθετο συμβαίνει με τους καθηγητές που επελέγησαν καθώς δεν έχουν καν άδεια άσκησης επαγγέλματος ορκωτού ελεγκτή και άρα δεν έχουν εργασιακή εμπειρία και δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού χωρίς να δώσουν εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν.4449/2017 για την απόκτηση της άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή απαιτείται πέραν των θεωρικών γνώσεων και πέντε έτη προϋπηρεσία στον υποχρεωτικό έλεγχο.

Τα άλματα λογικής

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το άλμα λογικής παρατίθεται το κάτωθι απόσπασμα από το πρακτικό της Επιτροπής που «εξηγεί» πως το μάθημα στους φοιτητές βαφτίζεται εργασιακή εμπειρία .
«Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις συμμετοχής υποψηφίων που αποδείκνυαν εργασιακή εμπειρία διδακτικού και ερευνητικού επιστημονικού έργου σε ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο στον τομέα της λογιστικής- ελεγκτικής επιστήμης. Για τη συμμετοχή των υποψηφιοτήτων αυτών στην παρούσα διαδικασία επιλογής, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:
Σύμφωνα με την 6ΔΣ/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογή στις θέσεις που προκηρύσσονται απαιτείται ως πρόσθετο προσόν του υποψηφίου «πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία (στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα) σε θέματα εποπτείας υποχρεωτικού ελέγχου ή σε ελεγκτική εταιρεία στον υποχρεωτικό έλεγχο ή σε επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου ».
Η αναφορά της Πρόσκλησης περί συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου εργασιακής εμπειρίας «σε θέματα» και όχι «σε άσκηση» σημαίνει ότι, εάν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής η κατοχή από τον υποψήφιο ιδιότητας και συνακόλουθης με αυτήν δραστηριότητας, το περιεχόμενο των οποίων παρέχει κατά ασφαλή τρόπο τα εχέγγυα ότι κατέχει σε υψηλό επίπεδο, αντίστοιχο των απαιτήσεων της προς πλήρωση θέσης, τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις «σε θέματα» της εποπτείας υποχρεωτικού ελέγχου ή στον υποχρεωτικό έλεγχο ή στην επιθεώρηση διασφάλισης ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο υποψήφιος αυτός διαθέτει το ανωτέρω απαιτούμενο από την Πρόσκληση πρόσθετο προσόν για τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής, εφόσον ασκεί τα καθήκοντα αυτά τουλάχιστον επί πενταετία.

Η «κοινή λογική» του παραλογισμού

Τέτοια ιδιότητα και συνακόλουθη με αυτήν δραστηριότητα, συνιστά και αυτή της επαγγελματικής άσκησης από τον υποψήφιο διδακτικού και ερευνητικού επιστημονικού έργου σε ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο στο αντικείμενο της λογιστικής επιστήμης και των συστημάτων και μεθόδων άσκησης κ.λπ. του λογιστικού-ελεγκτικού έργου. Τούτο δε, διότι οι ασκούντες τα καθήκοντα αυτά, μέσω των ακαδημαϊκών τους προσόντων και γνώσεων, του επιστημονικού, ερευνητικού και διδακτικού τους έργου στον τομέα της λογιστικής-ελεγκτικής επιστήμης διαθέτουν, κατά την κοινή λογική και πείρα και κατά τις κρατούσες αντιλήψεις του οικείου τομέα (λογιστική-ελεγκτική επιστήμη), την ως άνω απαιτούμενη από την Πρόσκληση εργασιακή εμπειρία, ως πρόσθετο προσόν συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Ενόψει των ανωτέρω, κατά τη κρίση της Επιτροπής, οι υποψήφιοι οι οποίοι, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύουν ότι ασκούν επαγγελματικά, τουλάχιστον επί πενταετία, τα παραπάνω καθήκοντα στον τομέα της λογιστικής- ελεγκτικής επιστήμης διαθέτουν το απαιτούμενο από την Πρόσκληση πρόσθετο τυπικό προσόν της πενταετούς εργασιακής απαιτούμενο από την Πρόσκληση και, ως εκ τούτου, νόμιμα συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία επιλογής».

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ - Διαβάστε  ΕΔΩ
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->