Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Διαγωνισμός σκάνδαλο του ΑΣΕΠ για νέα ηγεσία της ΕΛΤΕ με …. «φωτογραφία» Βεσυρόπουλου

Αποκάλυψη: Διαγωνισμός σκάνδαλο του ΑΣΕΠ για νέα ηγεσία της ΕΛΤΕ με ….  «φωτογραφία» Βεσυρόπουλου

Οι δύο πρώτοι στη λίστα Καθηγητές που επέβλεψαν τη διπλωματική εργασία του υφυπουργού Οικονομικών - Η φανταστική εργασιακή εμπειρία δια της διδακτικής

Σχετικά Άρθρα

Η επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης πλέον δεν ανήκει στη Βουλή αλλά στον ΑΣΕΠ και υποτίθεται ότι οι διαδικασίες θα ήταν αξιοκρατικές αλλά η δημοσίευση της λίστας επιλεγέντων ξεκινά με παρατράγουδα τα οποία όλα δείχνουν τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο με την συνέργεια του υποτίθεται αμερόληπτου ΑΣΕΠ.

Η λίστα

Ειδικότερα στη λίστα κατάταξης για τη θέση του Προέδρου που δημοσίευσε το ΑΣΕΠ πρώτος είναι ο κ. Δημήτρης Γκινόγλου καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δεύτερος ο κ. Τυχυνάκης Παναγιώτης επίσης καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τρίτος ο κ. Βενιέρης Γεώργιος Καθηγητής του ΟΠΑ και πρώην Πρόεδρος της ΕΛΤΕ και τέταρτος ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος νυν Α Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ.
Αν κάποιος μελετήσει τη βαθμολόγηση διαπιστώνει εκ πρώτης όψεως ότι όλα βαίνουν καλώς.
Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό διότι η προκήρυξη προβλέπει ότι είναι απαραίτητο το εξής πρόσθετο προσόν την πενταετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία (στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα) σε θέματα εποπτείας υποχρεωτικού ελέγχου ή σε ελεγκτική εταιρεία στον υποχρεωτικό έλεγχο ή σε επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου.

Το πρόσθετο προσόν και η λαθροχειρία

Πως προκύπτει όμως το απαραίτητο πρόσθετο προσόν; Σύμφωνα με το νόμο 4449/2017 αλλά και τον  Κανονισμό της ΕΕ  537/2014, τους οποίους επικαλείται και η προκήρυξη ορίζεται ότι Υποχρεωτικός έλεγχος είναι ο έλεγχος των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία ενώ Ελεγκτική εταιρεία» το νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια, να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους . «Επιθεωρήσεις» θεωρούνται οι επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, οι οποίες διεξάγονται από επιθεωρητή και δεν συνιστούν έρευνα.
Όμως οι δύο πρώτοι επιλεγέντες για τη θέση του Προέδρου δεν έχουν εργαστεί στον υποχρεωτικό έλεγχο και εδώ γίνεται η λαθροχειρία από την Επιτροπή του ΑΣΕΠ που έκανε τη λίστα των επιλεγέντων καθώς φαίνεται να «λογαριάζουν» το διδακτικό έργο ως εργασιακή εμπειρία!!!
Και τούτο διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν. 3051/2002, ως εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
Πέραν αυτού η εποπτεία  ή δινέργεια υποχρεωτικού ελέγχου ή σε ελεγκτική εταιρεία στον υποχρεωτικό έλεγχο ή σε επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου ως προσόν της θέσης προϋποθέτει πραγματική σχέση του υποψηφίου εποπτεύοντος- ελέγχοντος - επιθεωρητή με τους εποπτευομένους- ελεγχομένους - επιθεωρουμένους στα ανωτέρω θέματα. Το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει στη διδακτική εμπειρία, όπου η σχέση εξαντλείται στις θεωρητικές σχέσεις διδάσκοντος προς διδασκομένους. Συνεπώς, η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, δεν είναι και κατά την ίδια την προκήρυξη το απαιτούμενο προσόν της εν λόγω θέσης.

Τα μέλη της Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η  Επιτροπή που έκανε την επιλογή αποτελείται από: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, (β) έναν (1) νομικό σύμβουλο του Κράτους, (γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  Παρασκευή Αντ. Δραμαλιώτη, (δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης  Στέλιο Κουτνατζή    και (ε) την Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Οι Καθηγητές του Απόστολου Βεσυρόπουλου

 Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς κατά σύμπτωση οι δύο πρώτοι επιτυχόντες είναι οι άνθρωποι που είχαν την εποπτεία της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού που έλαβε το 2019 ο υφυπουργός Οικονομικών και εποπτεύων την ΕΛΤΕ Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Ο  κ. Βεσυρόπουλος εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία για τη λήψη Μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση».
Η εργασία φέρει τον  «πρωτότυπο» τίτλο «Η φορολογική πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» και επιβλέπων, επόπτης καθηγητής ήταν ο κ. Γκίνογλου Δημήτριος πρώτος στη λίστα και μέλος της Επιτροπής ο κ. Τυχανάκης Παναγιώτης δεύτερος στην λίστα.

Οι ευχαριστίες και οι σχέσεις

Στην διπλωματική εργασία μάλιστα ο κ. Βεσυρόπουλος δεν παραλείπει να εξάρει τη βοήθεια του κ. Γκίνογλου αναφέροντας χαρακτηριστικά «Καταρχάς, η προκείμενη διπλωματική εργασία δεν θα ξεκινούσε και δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ χωρίς την υποστήριξη του Επιβλέποντος Καθηγητή.
Μου παρείχε γενναιόδωρα την ευκαιρία, το χρόνο και το κατάλληλο περιβάλλον, προκειμένου να εργαστώ για την εκπόνησή της.
Η συνεργασία μας, οι συζητήσεις μας και οι κοινοί μας προβληματισμοί αποτέλεσαν αναμφίβολα καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή της ολοκλήρωση».
Ποιος είναι ο όμως ο κ. Γκίνογλου και τι σχέση έχει με τον κ. Βεσυρόπουλο; Ο κ. Γκίνογλου είναι Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει διατελέσει συντονιστής της Τομέα Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας όταν ο κ. Βεσυρόπουλος ήταν Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υιός Καθηγητής και η … σύμπτωση

Πλέον στο σώμα των διδασκόντων προστέθηκε και ο γιός του Εμμανουήλ Γκίνογλου ο οποίος έχει διδακτορικό από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και φαίνεται να είναι ταλαντούχος όπως ο πατέρας του. Συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου αναρτήθηκε στη Διαύγεια ο διορισμός « σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοοικονομική και Λογιστική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα». Ο διορισμός του έγινε με προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1219/26-05-2021 τεύχος Γ στην οποία συμμετείχαν επτά υποψήφιοι. Σημειώνεται ότι ο κ. Γκίνογλου Εμμανουήλ δίδαξε την περυσινή χρονιά στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ως τακτικό διδακτικό προσωπικό. Και αυτό ίσως έχει τη σημασία του διότι ένα από τα μέλη της Επιτροπής του ΑΣΕΠ που κατέταξε στην θέση των υποψηφίων για την θέση του Προέδρου της ΕΛΤΕ ήταν η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτδιοίκησης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(): Failed opening 'views/ad_prestitial78.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.3/share/pear') in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898