Τελευταία Νέα
Speculator

Φέσι 135 χιλ. ευρώ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από εισηγμένες, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚΕΣ και ΑΕΕΔ

Φέσι 135 χιλ. ευρώ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από εισηγμένες, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚΕΣ και ΑΕΕΔ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερβαίνουν το εξάμηνο και κινήθηκαν διαδικασίες ΚΕΔΕ

Σχετικά Άρθρα

«Φέσι» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 135 χιλιάδων ευρώ έριξαν υπόχρεες εταιρίες μην πληρώνοντας τους πόρους προς την Επιτροπή που προβλέπονται από τη νομοθεσία και μάλιστα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τότε που έγιναν απαιτητοί.
Ειδικότερα οι απαιτήσεις της Επιτροπής προέρχονται από εισηγμένες εταιρίες (€ 95.947,02), από ΑΧΕΠΕΥ (€ 34.759,11), από ΑΕΔΑΚΕΣ (€ 3.424,65) και από ΑΕΕΔ (€ 773,10).
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της νομοθεσίας και μη έχοντας εναλλακτικές επιλογές καθώς δεν προβλέπονται ποινές για τη μη καταβολή των πόρων της Επιτροπής προχώρησε σε βεβαίωση των οφειλών προκειμένου αυτές να εισπραχθούν με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων γεγονός που σημαίνει αναγκαστικά μέτρα.
Με βάση τη νομοθεσία
«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι έντοκες με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η υπερημερία αφορά κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους και, εάν η καθυστέρηση καταβολής αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα, υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο το μήνα.
Οι πέραν του εξαμήνου ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται υπέρ αυτής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το εισπραττόμενο ποσό παρακρατείται ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) ως δαπάνη είσπραξης του Δημοσίου».
Βέβαια το ερώτημα είναι πως μπορεί κάποιος να εμπιστεύεται ότι λειτουργούν σωστά σε μια ΑΕΠΕΥ ή περισσότερες ως φαίνεται οι οποίες δεν καταβάλλουν καν τα προβλεπόμενα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι έτοιμες να δεχτούν τις συνέπειες του ΚΕΔΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις ΑΕΕΔ και ΑΔΕΑΚΕΣ ενώ στις εισηγμένες μπορεί να γίνουν αντιληπτές οι οφειλές δεδομένου ότι αρκετές έχουν σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα και αδυναμία πληρωμών.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->