Τελευταία Νέα
Speculator

Οι «ξεχασιάρηδες» της Attica Bank, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η άγνωστη έκθεση του ορκωτού

Οι «ξεχασιάρηδες» της Attica Bank, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η άγνωστη έκθεση του ορκωτού
Κινήθηκε άραγε με βάση τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας η διοίκηση της τράπεζας;

Στις 7 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Attica Bank είχε εγκρίνει ομόφωνα προς υλοποίηση της ενεργοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), και σύμφωνα αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τη δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης.
Επιπρόσθετα, ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 και την υπ’ αριθμ.28/6.7.2021 Π.Υ.Σ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου).
Στις 9 Αυγούστου εκδίδεται ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα προχώρησε στην είσπραξη του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου, ήτοι €151.854.439,86 ευρώ και μάλιστα στις 6 Αυγούστου.
Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο δεν υπήρξε καμία αναφορά για το ύψος της εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης.
Στην ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) όμως αναφέρεται ότι «Η επιβεβαίωση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αποτελεί αντικείμενο ειδικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή του νομικού προσώπου, ο οποίος πρέπει να εκδώσει έκθεση ελέγχου με βάση το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 805 (περί ελέγχων συγκεκριμένων στοιχείων οικονομικών καταστάσεων), εντός πέντε (5) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων».
Δηλαδή με βάση την ΠΥΣ η έκθεση ελέγχου από τον ορκωτό για την εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση έπρεπε να εκδοθεί έως τις 12 Ιουλίου. Δεδομένου ότι η τράπεζα δεν προέβη σε καμία ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση έως τον Αύγουστο το ερώτημα είναι αν τηρήθηκε η ΠΥΣ και αν πράγματι παρέλαβε την έκθεση του ορκωτού στις 12 Ιουλίου.
Πέραν αυτού όμως το ύψος της φορολογικής απαίτησης συνιστά πολύ κρίσιμο στοιχείο για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού αποτελεί ερώτημα αν η καθυστέρηση της ανακοίνωσης δημιουργεί και ζητήματα παραβάσεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Άραγε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι μια τόσο σημαντική εξέλιξη έπρεπε να ανακοινωθεί με καθυστέρηση;
Ανεξάρτητα αυτού όμως δεν δόθηκε μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα η έκθεση του ορκωτού για το ύψος της εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης