Τελευταία Νέα
Speculator

Η προθεσμία 15 ημερών της ΕΛΤΕ που προκαλεί σοκ σε ορκωτούς και εισηγμένες

Η προθεσμία 15 ημερών της ΕΛΤΕ που προκαλεί σοκ σε ορκωτούς και εισηγμένες

Ζητά να σταλούν ηλεκτρονικά οι συμπληρωματικές εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών

Σφίγγει τον κλοιό του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης η οποία χθες 25/2 απέστειλε επιστολή στους ορκωτούς εταιριών δημοσίου συμφέροντος (εισηγμένες, και μη εισηγμένες ασφαλιστικές και τράπεζες) με την οποία τους καλεί εντός 15 ημέρων από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 να υποβάλλουν και μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο αντίγραφο της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ελέγχου κάθε ελεγχόμενης εταιρίας.

Εργαλείο εντοπισμού ατασθαλιών
Σημειώνεται ότι η συμπληρωματική έκθεση ελέγχου υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκθεση ελέγχου και δεν δημοσιοποιείται. Περιέχει ωστόσο πολύ κρίσιμα στοιχεία τα οποία πρώτον επιτρέπουν στην ΕΛΤΕ να ελέγξει το έργο του ορκωτού και ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου αλλά και της ίδιας της εισηγμένης.
Με απλά λόγια προσφέρει τη δυνατότητα να εντοπιστούν ατασθαλίες ή του ορκωτού ή της εισηγμένης ή της επιτροπής ελέγχου που δεν εντοπίζονται μέσω των οικονομικών καταστάσεων.
Φαίνεται μάλιστα ότι η κίνηση της ΕΛΤΕ γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο εποπτικών αρχών.
Ανησυχία ορκωτών
Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το απόγευμα υπήρχε ανησυχία στις εταιρίες ορκωτών ελεγκτών γεγονός που δείχνει πως τα προηγούμενα χρόνια δεν δινόταν και ιδιαίτερη σημασία από όλους στην σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων συμπληρωματικού ελέγχου. Ωστόσο φαίνεται πλέον πως η εποπτική αρχή των ορκωτών η ΕΛΤΕ αλλά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαντλούν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν προκειμένου να προλάβουν απρόοπτα αλλά και «χαλαρούς» ορκωτούς.

Οι κρίσιμες πληροφορίες

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η τεράστια σημασία της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου επισημαίνεται ότι περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες που δεν περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις όπως:

• Σε ποιες κατηγορίες λογαριασμών ο ορκωτός ελεγκτής εφάρμοσε δοκιμασίες λεπτομερειών και σε ποιες δοκιμασίες δικλείδων.

• Αν χρησιμοποιήθηκε άλλος ορκωτός ή εξωτερικός εμπειρογνώμονας κατά τη διάρκεια του ελέγχου για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ποιες ήταν αυτές

• Το ποσοτικό επίπεδο σημαντικότητας (materiality) που εφαρμόστηκε ως σύνολο και κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι οι θεσμικοί επενδυτές ανά τον κόσμο ζητούν το συγκεκριμένο στοιχείο να περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών δημοσίου συμφέροντος.

• Γεγονότα και συνθήκες που υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας (going concern) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας .

• Τυχόν σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας ή του ομίλου.

• Εκτίμηση των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για τα διάφορα στοιχεία των ετήσιων ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

• Ζητήματα μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς.

• Σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από τον υποχρεωτικό έλεγχο και τα οποία συζητήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο αλληλογραφίας με τη διοίκηση. Θα πρέπει να αναφέρεται και αν τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν και με ποιο τρόπο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης