Τελευταία Νέα
Πολιτική

ΣΕΒ για μη κρατικά πανεπιστήμια: Ξεκάθαρα στη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο

ΣΕΒ για μη κρατικά πανεπιστήμια: Ξεκάθαρα στη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο
Κόντρα στο γενικότερο κλίμα ο ΣΕΒ
Σχετικά Άρθρα
Στη συζήτηση που διεξήχθη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την Πέμπτη 29/2 συμμετείχε ο ΣΕΒ, με την ιδιότητα του θεσμικού κοινωνικού εταίρου, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» είναι ξεκάθαρα στη σωστή κατεύθυνση.
Σε μια εποχή όπου απαιτούνται ριζικές προσαρμογές των γνώσεων, ο ΣΕΒ αναγνωρίζει, όπως υπογράμμισε, την πρωτοβουλία συγχρονισμού του ακαδημαϊκού πλαισίου της χώρας με τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο και την προσπάθεια ενίσχυσης της ανώτατης εκπαίδευσης, με απομάκρυνση από αγκυλώσεις του παρελθόντος ως ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις.
Κατά την παρέμβαση της στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ, Ντόρα Οικονόμου, τόνισε ότι ο ΣΕΒ αξιολογεί ξεκάθαρα θετικά το ν/σ και υποστηρίζει κάθε οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια της Πολιτείας για ενίσχυση κάθε πτυχής της ανώτατης εκπαίδευσης, ειδικά της διασύνδεσής της με την αγορά εργασίας.
Η προσπάθεια προετοιμασίας περισσότερων επαγγελματιών με γνώσεις αιχμής που στηρίζουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, την καινοτομία, την υιοθέτηση τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και την πράσινη μετάβαση σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο τοπίο είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.
Ωστόσο, ο ΣΕΒ εκτιμά ως σημαντική την πλήρωση 3 κρίσιμων προϋποθέσεων επιτυχίας του εγχειρήματος: (α) υιοθέτηση ενός αξιόπιστου μοντέλου διοίκησης και ελέγχου που διασφαλίζει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (β) αξιολόγηση του επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού με γνώμονα τα ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα (γ) προσφορά προγραμμάτων σπουδών συνδεδεμένα με ειδικότητες και επαγγέλματα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται και η επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων.

Ο ΣΕΒ βλέπει επίσης θετικά την προσπάθεια ενδυνάμωσης των δημόσιων ΑΕΙ που προωθεί το ν/σ. Η κ. Οικονόμου σημείωσε τη αναγκαιότητα αυτής της προσπάθειας, προτρέποντας για μεγαλύτερη ενίσχυση της εξωστρέφειάς των δημόσιων ΑΕΙ, για πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση, για ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, για επάρκεια προσωπικού, αλλά και για δραστική ενίσχυση της έρευνας αιχμής που διενεργούν και της καινοτομίας που παράγουν. Επίσης, τόνισε την απουσία της ιδιαίτερα σημαντικής διάστασης της Πρακτικής Άσκησης από το ν/σ καθώς το άρθ. 69 του Ν. 4957/2022 παραμένει ουσιαστικά σε αδράνεια εδώ και δύο χρόνια. Πρότεινε τα περισσότερα πτυχία STEM να έχουν εξάμηνη χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση πλήρως ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών.

Ο ΣΕΒ συμπράττει με τα δημόσια πανεπιστήμια

Ο ΣΕΒ, όπως και πολλά μέλη του, αναπτύσσει συνεργασίες με τα δημόσια πανεπιστήμια διαχρονικά και θα συνεχίσει να το κάνει, ειδικά στην περιφέρεια. Συνεργάζεται, ήδη, με κάθε ΑΕΙ που επιδιώκει τη βελτίωση της επαγγελματικής και επιστημονικής προοπτικής των φοιτητών, προωθεί ερευνητικές συμπράξεις με επιχειρήσεις, ενθαρρύνει την πρακτική άσκηση αλλά και τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.
Ορισμένες εμβληματικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒ από κοινού με μέλη του και με δημόσια ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής:

1. Ενθάρρυνση της βιομηχανικής έρευνας αιχμής: Τα προγράμματα βιομηχανικών διδακτορικών που ενεργοποίησε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με πρωτοπόρα ΑΕΙ για τη χρηματοδότηση ερευνητών από επιχειρήσεις, αποτέλεσαν τη βάση για την μετέπειτα θεσμοθέτησή τους και την υιοθέτηση τους από περισσότερα ΑΕΙ.

2. Διασύνδεση έρευνας με επιχειρήσεις: Ο ΣΕΒ προωθεί εντατικά στα μέλη τους τις ευκαιρίες αξιοποίησης της έρευνας αιχμής που παράγουν τα δημόσια ΑΕΙ. Από τις αρχές του 2023 έχει διοργανώσει άνω των 100 εξατομικευμένων συναντήσεων ερευνητών με επιχειρήσεις σε θέματα όπως βιοτεχνολογία, υγεία, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συστήματα αυτοματοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τηλεπικοινωνίες, κτλ.

3. Διάθεση εξοπλισμού για εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματισμό: Σε συνεργασία με τα μέλη του, ο ΣΕΒ οργανώνει προγράμματα χρήσης εξοπλισμού ή λογισμικού των επιχειρήσεων για πειραματισμό, ερευνητικές δοκιμές ή διαγωνισμούς καινοτομίας. Επίσης, μέσα από κοινοπραξίες με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, ο ΣΕΒ δίνει την ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δοκιμάσουν τεχνολογίες αιχμής πριν προχωρήσουν σε επενδύσεις. Πέρα από την εμπειρία χρήσης τεχνολογιών αιχμής σε πραγματικό περιβάλλον, τα προγράμματα αυτά συχνά οδηγούν σε αξιόλογες εμπορικές συμφωνίες για την αξιοποίηση καινοτομιών αλλά και σε προσφορά θέσεων εργασίας υψηλών απολαβών σε ερευνητές.

4. Μεταφορά τεχνογνωσίας στους φοιτητές: Σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ ο ΣΕΒ οργανώνει διαλέξεις υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το 2023 εστίασε σε θέματα όπως: τεχνολογίες 4ης βιομηχανικής επανάστασης, προσαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, εταιρική διακυβέρνηση και ηγεσία.

5. Τεχνική κατάρτιση σε νέους: Στο πλαίσιο του προγράμματος Skills4Jobs, ο ΣΕΒ συνεργάζεται με το κέντρο δια βίου μάθησης του ΟΠΑ για αναβάθμιση των τεχνολογικών δεξιοτήτων νέων που αναζητούν εργασία σε μέλη του ΣΕΒ. Το πρόγραμμα Skills4Jobs επεκτείνεται σε περισσότερες τεχνικές ειδικότητες αλλά και περιφέρειες της χώρας δίνοντας ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση σε περισσότερους νέους / νέες.

6. Ευκαιρίες απασχόλησης: Ο ΣΕΒ συμμετέχει και υποστηρίζει τις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνουν πολλά πανεπιστήμια. Βοηθά επίσης τα μέλη του να σχεδιάσουν ημέρες καριέρας μέσα στις εγκαταστάσεις τους αλλά και στη διαμόρφωση εξειδικευμένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

7. Συμβουλευτική συνδρομή σε προγράμματα σπουδών: Ο ΣΕΒ συμμετέχει σε συμβουλευτικές επιτροπές ή σε επιτροπές αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων μεταφέροντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις ανάγκες των επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη σύνδεση των γνώσεων αιχμής των φοιτητών με τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Ο ΣΕΒ έχει συνεργασίες και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το ALBA. Η πρωτοβουλία «Μαζί στη Γνώση» εστιάζει στην ενίσχυση των διοικητικών γνώσεων των διευθυντικών στελεχών των μελών του είτε μέσα από εργαστήρια δημιουργικής ηγεσίας είτε μέσα από την κάλυψη του κόστους μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Συνοψίζοντας, ο Σύνδεσμος διαπιστώνει πως, όταν οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, προχωράνε μπροστά, αλλάζουν τα δεδομένα και αυξάνουν την προοπτική των φοιτητών περισσότερο από οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάθε ΑΕΙ που επιδιώκει τη βελτίωση της επαγγελματικής και επιστημονικής προοπτικής των φοιτητών του, φέρνοντας τους φοιτητές που αναζητούν επαγγελματική καταξίωση μέσα στις οργανωμένες και σύγχρονες επιχειρήσεις της χώρας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης