Πολιτική

Το Μαξίμου πλήρωσε 1 εκατ. ευρώ σε 8μηνη σύμβαση με την Edelman για την προβολή των έργων Μητσοτάκη - Από που πληρώθηκε;

Το Μαξίμου πλήρωσε 1 εκατ. ευρώ σε 8μηνη σύμβαση με την Edelman για την προβολή των έργων Μητσοτάκη - Από που πληρώθηκε;

Η διαδικασία της ανάθεσης εγείρει επίσης κάποια ερωτήματα, όχι μόνο επειδή η Edelman ήταν ο μόνος πλειοδότης, αλλά και επειδή ο χρόνος των γεγονότων υποδηλώνει ότι εκπροσωπούσε ήδη την Ελλάδα

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των Reporters United εμφανίστηκε ένα email με ημερομηνία 23 Ιουνίου 2021, που απευθυνόταν σε δημοσιογράφο ενός μεγάλου μέσου με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το email περιείχε μια δήλωση του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, η οποία ανακοίνωνε την απόφαση της Ελλάδας να συνταχθεί με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για την καταδίκη της ουγγρικής νομοθεσίας κατά της κοινότητας LGBTQ+.
Το email ήταν ενδιαφέρον γιατί δεν το έστειλε Έλληνας αξιωματούχος, αλλά υπάλληλος του διεθνούς κολοσσού δημοσίων σχέσεων Edelman.
Μάλιστα στο μήνυμα έγραφε: "Ενημερώστε μας εάν έχετε περαιτέρω απορίες".
Ποια ήταν όμως η εμπλοκή της Edelman - μιας εταιρείας γνωστής στον διεθνή κλάδο δημοσίων σχέσεων, αλλά όχι στην Ελλάδα ή στις περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται - και γιατί προφανώς χειριζόταν την επικοινωνία για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης;

Το συμβολαιο

Μια έρευνα των Reporters United στη Διαύγεια - την ηλεκτρονική πύλη όπου τα όργανα της ελληνικής κυβέρνησης είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν τις πράξεις και τις αποφάσεις τους σύμφωνα με τον νόμο για τη διαφάνεια της χώρας - αποκαλύπτει μια σειρά επίσημων εγγράφων που σχετίζονται με την Edelman.
Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Edelman Public Relations Worldwide NV έχει αναλάβει να παρέχει στην ελληνική κυβέρνηση υπηρεσίες που περιγράφονται ως «σχεδιασμός της Στρατηγικής και των Σχέσεων με τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης».
Η 8μηνη σύμβαση αξίζει 980.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020 από την Enterprise Greece, τον κρατικό οργανισμό προώθησης επενδύσεων και εμπορίου, ο οποίος είναι βραχίονας του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Η σύμβαση πληρώνεται μέσω της Enterprise Greece από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων της Ελλάδας.
Η υποβολή προσφορών ήταν ανοιχτή μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.
Μια προσωρινή ανάθεση της σύμβασης εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με δημοσιευμένο απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Enterprise Greece.
Η σύμβαση ανατέθηκε στην Edelman, την οποία τα πρακτικά αναφέρουν ως τη μοναδική πλειοδότη στη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η τελική έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης δόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Enterprise Greece στις 6 Ιουλίου 2021.
Αυτές οι ημερομηνίες αξίζει να ληφθούν υπόψη, για λόγους που σύντομα θα γίνουν σαφέστεροι, ανέφεραν οι Reporters United.

Τι προσφέρει η Edelman

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που συνήφθησαν με την Edelman, τα έγγραφα συνοψίζουν ως «με στόχο τη θετική προώθηση και διαφύλαξη της εικόνας της Ελλάδας σε βασικά κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη - Βέλγιο (Βρυξέλλες), Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο πιο συγκεκριμένα - η προώθηση των στόχων της οικονομικής διπλωματίας και η παρακολούθηση των εξελίξεων μέσω αποσπασμάτων Τύπου και η παροχή στρατηγικών συμβουλών για το ψηφιακό περιεχόμενο».

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει κάποια στοιχεία:

  • Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την προώθηση της Ελλάδας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης των «ηγετών της γνώμης και των βασικών επαφών με τα μέσα ενημέρωσης που θα είναι οι κύριοι συνομιλητές της ελληνικής κυβέρνησης».
  • Ανάπτυξη ανταλλαγής μηνυμάτων και ατζέντας
  • Ανάλυση τοπίου μέσων
  • Συμβουλές υψηλού επιπέδου
  • Παρακολούθηση και αναφορά μέσων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για βασικά θέματα που σχετίζονται με την εικόνα της Ελλάδας, την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική οικονομική διπλωματία.
  • Σχεδιασμός μιας ψηφιακής στρατηγικής, που περιλαμβάνει αξιολόγηση της διαδικτυακής εικόνας της Ελλάδας, δημιουργία στοχευμένου ψηφιακού περιεχομένου.

Εκτός από τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα Διαύγεια, ο διαγωνισμός διευκρινίζει ότι πρόκειται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ελληνική πύλη ηλεκτρονικών προμηθειών, Promitheus.
Η τελική σύμβαση, ωστόσο, δεν είναι δημόσια διαθέσιμη.
Στην πραγματικότητα, ο διαγωνισμός διευκρινίζει ότι ο φορέας Edelman θα δεσμεύεται από μια αυστηρή ρήτρα εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται κάθε δημοσιότητα εκ μέρους του αναθέτοντος φορέα σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό ή τη σύμβαση.
Αυτή η ρήτρα παραμένει σε ισχύ καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και μετά τη λήξη της ή τη λύση της με οποιοδήποτε άλλο μέσο».
Δεν είναι ασυνήθιστο για τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν συμβούλους δημοσίων σχέσεων, ιδιαίτερα για την προώθηση του εμπορίου ή να προστατεύουν τη φήμη τους σε καταστάσεις κρίσης, όταν η εικόνα μιας χώρας κινδυνεύει να καταστραφεί από αρνητική δημοσιότητα.
Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες γκρίζες περιοχές γύρω από τη σχέση της ελληνικής κυβέρνησης που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους με την Edelman.

Αμφιλεγόμενοι πελάτες

Η Edelman είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς δημοσίων σχέσεων παγκοσμίως, κατατάσσεται στην κορυφή της εν λόγω βιομηχανίας το 2019.
Απασχολεί 6.000 άτομα σε 67 γραφεία σε όλο τον κόσμο, σε τοποθεσίες όπως το Βερολίνο, το Παρίσι, η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο.
Οι υπηρεσίες της κυμαίνονται από συμβουλευτική και σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έως δημόσιες υποθέσεις και «κίνδυνο κρίσης και φήμης».
Από το 2012, ο Edelman είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, στην επίσημη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου οι λομπίστες που συνεργάζονται ενεργά με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι νομικά υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν τις δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με το Μητρώο Διαφάνειας, οι πρόσφατοι εταιρικοί πελάτες της Edelman στις Βρυξέλλες περιλαμβάνουν τις Chevron, La Roche, General Electric και Sanofi.

Απόσπασμα από τη σελίδα του EU Transparency Register για την Edelman

Μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και του 1990, ωστόσο, η Edelman πραγματοποίησε επιθετική εκστρατεία εκ μέρους των καπνοβιομηχανιών, με στόχο την απαξίωση-ακόμη και την απαγόρευση-αντικαπνιστικών εκστρατειών.
Οι πελάτες της περιλαμβάνουν επίσης αυταρχικές κυβερνήσεις που επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την παγκόσμια εικόνα τους.
Ένας τέτοιος πελάτης είναι η Σαουδική Αραβία, της οποίας η αποστολή του ΟΗΕ πλήρωσε για "στρατηγικές συμβουλές" από την Edelman το 2013.
Το 2015, η Σαουδική Αραβία προσέλαβε την Edelman για να βελτιώσει τη φήμη της στην Ουάσινγκτον, και το 2020, το βασίλειο του Κόλπου προσέλαβε την εταιρεία για την αποκατάσταση της εικόνας στις ΗΠΑ αφού οι κυβερνήτες της ενεπλάκησαν στη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi.

Είναι σαφές ότι η Edelman είναι ηγέτις στον τομέα της, αλλά γεννάται το ερώτημα γιατί η Ελλάδα επιδιώκει να βελτιώσει τη δική της εικόνα συνδέοντας το όνομά της με μια τόσο αμφιλεγόμενη εταιρεία.

Δοκιμή των υπηρεσιών;

Η διαδικασία της ανάθεσης εγείρει επίσης κάποια ερωτήματα, όχι μόνο επειδή η Edelman ήταν ο μόνος πλειοδότης, αλλά και επειδή ο χρόνος των γεγονότων υποδηλώνει ότι εκπροσωπούσε ήδη την Ελλάδα πριν από την υπογραφή ή ακόμα και την ανάθεση της επίσημης σύμβασης.
Η πρώτη πρόταση προέρχεται από το email που διατέθηκε στη Reporters United, το οποίο έχει ημερομηνία 23 Ιουνίου 2021, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece Γεώργιος Φιλιόπουλος εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει τη σύμβαση.
Οι Reporters United γνωρίζουν επίσης από αξιόπιστη πηγή ότι η Edelman πλησίαζε ήδη ξένα ΜΜΕ που ισχυρίζονταν ότι μιλούσε εξ ονόματος της ελληνικής κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2020, σχεδόν έξι μήνες πριν από τη δημοσίευση του διαγωνισμού.
Επίσης, η Edelman φέρεται να προσέγγισε ένα σημαντικό αγγλικό οικονομικό και επιχειρηματικό πρακτορείο ειδήσεων.
Η προσέγγιση συνέπεσε με την πρώτη εμφάνιση της αρνητικής δημοσιότητας γύρω από τον χειρισμό της πανδημίας από τη συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις αναφορές για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Αυτό υποδηλώνει ότι η Edelman δεν ήταν μόνο ο μοναδικός προσφέρων για τη σύμβαση δημοσίων σχέσεων, αλλά είχε ήδη δημιουργήσει κάποιας μορφής σχέση με την ελληνική κυβέρνηση πριν η τελευταία προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για συμβούλους δημοσίων σχέσεων.
Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση έχει σχέσεις με συμβούλους χωρίς να ακολουθήσει τις διαδικασίες.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία με την εταιρεία δεδομένων Palantir, η οποία δημοσιοποιήθηκε μόνο μετά από μια πολιτική θύελλα που ξέσπασε λόγω του χειρισμού των προσωπικών δεδομένων τους.
Η κυβέρνηση δέχτηκε επίσης κριτική για την καθυστέρηση της αποκάλυψης σύμβασης 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον κολοσσό πληροφορικής CISCO, αφού αρχικά ισχυρίστηκε ότι οι υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν.
Ο υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέους, που κλήθηκε να λογοδοτήσει για τη σύμβαση στη Βουλή, σημείωσε απλώς ότι «προφανώς η χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (της CISCO) δεν θα μπορούσε να είναι δωρεάν για πάντα».

Εθνική βελτίωση της εικόνας ή πολιτική εκστρατεία;

Το κόμμα του Κ. Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, προκάλεσε επίσης σάλο μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης παρατήρησαν την παρουσία του Δημοκρατικού λομπίστα Stan Greenberg στην συνοδεία του πρωθυπουργού, πριν από την πολιτική ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Κληθείς να σχολιάσει τον ρόλο του Stan Greenberg και ποιος τον προσέλαβε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν πληρώνεται από κανέναν.
Είναι παλιός γνωστός και συνομιλητής του πρωθυπουργού.
Δεν πληρώνεται από κανέναν».
Ο κατάλογος των επιβατών που επέβαιναν στο αεροσκάφος της ελληνικής κυβέρνησης που μετέφερε τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη περιελάμβανε όμως το όνομα του Αμερικανού στρατηγικού αναλυτή, Stan Greenberg.

Ο Stan Greenberg έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως ανώτερος σύμβουλος στην Edelman για δημόσιες υποθέσεις.

Ευθύνη

Οι Reporters United προσέγγισαν τα γραφεία της Edelman στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο ρωτώντας σχετικά με τη σχέση της εταιρείας με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά η εταιρεία δεν απάντησε.
Πλησίασε επίσης το γραφείο του πρωθυπουργού Μητσοτάκη με παρόμοιες ερωτήσεις αλλά και από εκεί δεν έλαβε κάποια απάντηση.
Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece προσεγγίστηκαν επίσης, και κανένας από αυτούς δεν απάντησε - παρά το γεγονός ότι είναι κρατικός οργανισμός που διαχειρίζεται δημόσιες συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης