Τελευταία Νέα
Οικονομία

Κόλαφος η Κομισιόν για Ελλάδα και Ιταλία – Οι ευπάθειες έχουν μειωθεί αλλά παραμένουν ανησυχητικές

Κόλαφος η Κομισιόν για Ελλάδα και Ιταλία – Οι ευπάθειες έχουν μειωθεί αλλά παραμένουν ανησυχητικές
Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για τις ανισορροπίες
Την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 12 κράτη μέλη που επιλέχθηκαν για επανεξέταση στην έκθεση Alert Mechanism Report του 2024.
Συνολικά, μετά το μεγάλο σοκ των όρων του εμπορίου του 2022, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες έτειναν να αμβλύνονται στα περισσότερα κράτη μέλη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κομισιόν, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες, καθώς οι ευπάθειες έχουν συνολικά μειωθεί.
Οι κίνδυνοι δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα ερευνηθούν βάσει των μεταρρυθμισμένων δημοσιονομικών κανόνων.
Η Ελλάδα και η Ιταλία διαπιστώθηκε τώρα ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες μετά από υπερβολικές ανισορροπίες μέχρι πέρυσι, καθώς οι ευπάθειες έχουν μειωθεί αλλά παραμένουν ανησυχητικές.
Οι κίνδυνοι δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα ερευνηθούν βάσει των μεταρρυθμισμένων δημοσιονομικών κανόνων.
Η Σλοβακία διαπιστώθηκε τώρα ότι αντιμετωπίζει ανισορροπίες.
Τα τρωτά σημεία που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα κόστους, το εξωτερικό ισοζύγιο, την αγορά στέγης και το χρέος των νοικοκυριών έχουν παραμείνει και δεν έχει αναληφθεί δράση πολιτικής.
Επίσης, διαπιστώθηκε τώρα ότι η Ρουμανία αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες μετά από ανισορροπίες μέχρι πέρυσι, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ευπάθειες που σχετίζονται με εξωτερικούς λογαριασμούς, που συνδέονται κυρίως με μεγάλα και αυξανόμενα κρατικά ελλείμματα, ενώ σημαντικές πιέσεις τιμών και κόστους έχουν αυξηθεί και η δράση πολιτικής ήταν αδύναμη.
Η Γερμανία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Ολλανδία και η Σουηδία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανισορροπίες.

Μειώθηκαν οι ανισορροπίες στην Ελλάδα – Υψηλό το χρέος

Για βελτιωμένη εικόνα στην ελληνική οικονομία κάνει λόγο η έκθεση της Κομισιόν, καθώς οι μακροοικονομικές ανισορροπίες «έχουν μειωθεί αλλά παραμένουν ανησυχητικές».
Βέβαια, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι θα διερευνηθούν βάσει των μεταρρυθμισμένων δημοσιονομικών κανόνων από την Κομισιόν.
Το 2023 η Ελλάδα κατέγραψε «υπερβολικές ανισορροπίες», κάτι που σημαίνει ότι η εικόνα εντός του 2024 είναι βελτιωμένη. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες συνδέονται με το υψηλό δημόσιο χρέος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την υψηλή ανεργία, υπογραμμίζει η Κομισιόν.
Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ συνέχισε να μειώνεται αλλά παραμένει υψηλός, ήτοι 162% το 2023, ενώ οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους εμφανίζονται χαμηλοί.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο είχε διευρυνθεί σημαντικά κατά τα έτη 2020 έως 2022, μειώθηκε σημαντικά το 2023, αλλά παραμένει αυξημένο σε σχέση με την αυξημένη εγχώρια ζήτηση. 
Με διατήρηση ενός συνετού δημοσιονομικού προσανατολισμού και η συνέχιση της έγκαιρης εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP) εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της επανεξισορρόπησης της οικονομίας, σχολιάζει η Επιτροπή.

Καμπανάκι για 7 χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει το δρόμο για την έναρξη διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος κατά επτά κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Ιταλίας.
Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της για το εαρινό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δικαιολογείται η έναρξη της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος για τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία και την Πολωνία.
Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει στο Συμβούλιο να ανοίξει τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος γι' αυτά τα επτά κράτη-μέλη τον Ιούλιο και το φθινόπωρο αναμένεται να προτείνει τις συστάσεις της για διόρθωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνολικά δέκα κράτη-μέλη υπερέβησαν πέρυσι το όριο του 3% του ΑΕΠ: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Σλοβακία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Ισπανία και Τσεχία, ενώ το 2024 αναμένεται υπέρβαση του ορίου από τη Φινλανδία και τη Σλοβενία.
Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, το 2023 η Ιταλία κατέγραψε έλλειμα 7,4% του ΑΕΠ, η Γαλλία (5,5%), η Σλοβακία και η Μάλτα (4,9%) και το Βέλγιο (4,4%).
Οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας απαιτούν από τις χώρες με υπερβολικά ελλείμματα να μειώνουν το έλλειμμα κατά τουλάχιστον 0,5 μονάδα ετησίως.
Οι νέοι κανόνες προβλέπουν οικονομικές κυρώσεις 0,1% του ΑΕΠ ετησίως για χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις για διορθώσεις του δημοσιονομικού τους ελλείμματος.

Εκθέσεις παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα

Η εποπτεία μετά το πρόγραμμα αξιολογεί την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα οικονομικής βοήθειας, εστιάζοντας στην ικανότητα αποπληρωμής τους.
Οι εκθέσεις εποπτείας μετά το πρόγραμμα για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα πέντε κράτη μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους τους.

Αξιολόγηση των προκλήσεων κοινωνικής σύγκλισης

Σε αυτόν τον κύκλο του εξαμήνου, η Επιτροπή πραγματοποίησε για πρώτη φορά ανάλυση σε δύο στάδια της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και των κοινωνικών προκλήσεων σε κάθε κράτος μέλος, με βάση τον αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων και τις αρχές ενός πλαισίου κοινωνικής σύγκλισης.
Η ανάλυση του πρώτου σταδίου περιλαμβάνεται στην Κοινή Έκθεση Απασχόλησης (JER) 2024, ενώ μια πιο λεπτομερής ανάλυση δεύτερου σταδίου δημοσιεύτηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Μάιο του 2024 για επτά κράτη μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία και Ρουμανία).

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Η Επιτροπή προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών το 2024.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θέτουν κοινές προτεραιότητες για τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές για να τις καταστήσουν πιο δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2023 επικαιροποιούνται για να καλύπτουν δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού και τη βελτίωση των βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.
Περιλαμβάνονται επίσης οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η αλγοριθμική διαχείριση και ο αντίκτυπός τους στον κόσμο της εργασίας.
Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται σε πρόσφατες πρωτοβουλίες πολιτικής, σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας, όπως η εργασία σε πλατφόρμα, η κοινωνική οικονομία και η προσιτή στέγαση.
Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης της προόδου προς την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων για το 2030 σε ολόκληρη την ΕΕ και των εθνικών στόχων που συμβάλλουν, στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της μείωσης της φτώχειας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης