Τελευταία Νέα
Οικονομία

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να μην πληρώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια και να ξεσφουσκώσετε το εκκαθαριστικό

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να μην πληρώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια και να ξεσφουσκώσετε το εκκαθαριστικό
Τα «κλειδιά» για να «ξεφουσκώσει» το εκκαθαριστικό είναι δύο…
Σχετικά Άρθρα
Δυο κινήσεις θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2023 προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρου από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές 15% έως 45% για ανύπαρκτα εισοδήματα.
Ειδικότερα για να ακυρώσουν το λογαριασμό χρειάζεται πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης:
1. Να εκδώσουν εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
2. Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή. Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.
Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν το 2023 καθώς και τα ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2023 θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως να μεταφερθούν στο Ε1.
Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης επιβάλλοντας φόρο για τα συγκεκριμένα εισοδήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ πάνω από 4.000 φορολογούμενοι δήλωσαν στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν το 2022 ότι δεν εισέπραξαν εισοδήματα από ακίνητα συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ ενώ μετά το ράλι στα ενοίκια την τελευταία διετία ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά.
Επισημαίνεται ότι με την ισχύουσα κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Ειδικότερα οι συντελεστές φόρου είναι:

- 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος
- 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
- 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω φορολογούμενος που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 2023 συνολικό εισόδημα 15.000 ευρώ από ενοίκια θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος για ποσό 14.250 ευρώ (μειωμένο κατά 5% λόγω αυτόματης τεκμαρτής έκπτωσης δαπανών επισκευή, συντήρηση και λοιπές λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων) και ο φόρος θα υπολογιστεί ως εξής:
12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ
- 2.250 ευρώ x 35% = 787,50 ευρώ
- 1.800 ευρώ + 787,50 ευρώ = 2.587,50 ευρώ.
Συνεπώς ο συνολικός λογαριασμός θα ανέλθει στα 2.587,50 ευρώ.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης