Τελευταία Νέα
Οικονομία

Ηλεκτρονικά από σήμερα (29/11) οι προσφυγές κατά της Εφορίας - Εντάσεις για πρόστιμα και φόρους από 80.000 φορολογούμενους

Ηλεκτρονικά από σήμερα (29/11) οι προσφυγές κατά της Εφορίας - Εντάσεις για πρόστιμα και φόρους από 80.000 φορολογούμενους
Όσοι θέλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική ενδικοφανή προσφυγή θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet
Σχετικά Άρθρα

Aνοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές προσφυγές κατά της Εφορίας με το μέτρο να τρέχει πιλοτικά και από την 1/2/2023 να καθίσταται υποχρεωτικό με τις ενστάσεις να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσα από τον κόμβο της ΑΑΔΕ.
Σκοπός της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του «στοκ» των προσφυγών καθώς ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 80.000 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ) και από αυτούς με βάση τις υποθέσεις που έκλεισαν το 25% δικαιώθηκε.
Σύμφωνα με την απόφαση οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της πορείας των προσφυγών που υπέβαλλαν και των ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται μετά την έκδοση της απόφασης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Θα υπάρχουν ωστόσο δικλείδες που δεν θα επιτρέπουν στους φορολογούμενους να υποβάλλουν μία προσφυγή πολλές φορές ή να υποβάλλουν εκ νέου προσφυγή που έχει απορριφθεί ή μπαράζ ερωτημάτων για τους λόγους απόρριψης ή καθυστέρησης από την ΔΕΔ.
Όσοι θέλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική ενδικοφανή προσφυγή θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και θα συμπληρώνουν τα ακόλουθα πεδία:

• τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου
• την προσβαλλόμενη πράξη
• τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του
• τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υποχρέου.

Ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλει και ηλεκτρονικά αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με την ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής, και μόνο εφόσον το αίτημα υποβάλλεται και οριστικοποιείται την ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.
Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.
Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή ότι έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.
Σημειώνεται ότι υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει από 22.12.2016 στις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου. Ειδικότερα κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας άσκηση δικαστικής προσφυγής στις περιπτώσεις διαφορών με τη φορολογική διοίκηση που αφορούν στα μέτρα διασφάλισης και την άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ή βεβαιώσεως ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Επίσης ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει κατά της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου απευθείας ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης