Οικονομία

Δεύτερη ευκαιρία για τα 534 ευρώ για αναστολές από Νοέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021

Δεύτερη ευκαιρία για τα 534 ευρώ για αναστολές από Νοέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021
Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις και επαναλήψεις ορθών δηλώσεων για τις αναστολές συμβάσεων

Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις και επαναλήψεις ορθών δηλώσεων για τις αναστολές συμβάσεων για το μήνα Ιανουάριο 2021 αλλά και για τους μήνες από Σεπτέμβριο εως Δεκέμβριο στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, δίνει το υπουργείο Εργασίας, με το άνοιγμα της πλατφόρμας μέχρι τις 21 του Φεβρουαρίου 2021.
Επαγγελματίες της τέχνης και του Πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο, έχουν τη δυνατότητα μέχρι 14/2/2021 υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2020 στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, έως και την 10/1/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα.
Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2020 στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας έως και τις 20/10/2020, καθώς στους ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Επιχειρήσεις – Εργοδότες

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Φεβρουάριο.
Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες οι οποίες συμβάσεις λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.
Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που αντιστοιχεί σε είκοσι οχτώ (28) ημέρες.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης