Τελευταία Νέα
Οικονομία

Υποχρεωτική η έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από την 1 Φεβρουαρίου - Τι πρέπει να ξέρουμε

Υποχρεωτική η έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από την 1 Φεβρουαρίου - Τι πρέπει να ξέρουμε

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακκινήτων

Πραγματικότητα αποτελεί πλέον η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μετά από 12 χρόνια συζητήσεων, αναβολών και αρκετών νομοθετικών παρεμβάσεων φθάσαμε στο 2021 για την υλοποίηση του σε μία εκδοχή light.
Πάντως ο εκσυγχρονισμός του κράτους γίνεται με τη αμέριστη συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αλλά το κόστος πέφτει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου αφού θα απαιτηθεί αυτοψία του μηχανικού για την κατάσταση του ακινήτου για την υποβολή των δεδομένων για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τίθεται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και αποτελεί πλέον το διαβατήριο για τη μεταγραφή του ακινήτου σε νέο ιδιοκτήτη ακόμη κι όταν πρόκειται να μεταβιβαστεί με γονική παροχή.
Οι βεβαιώσεις των μηχανικών θα έχουν δίμηνη διάρκεια και είναι σε ισχύ όσες έχουν υπογραφεί στις 31 Ιαναουρίου 2021.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου δεν είναι υποχρεωτική όταν το ακίνητο δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην ιδιοκτησία και είναι υποχρεωτική μόνο στο στάδιο της μεταβίβασης.
Οι συμβολαιογράφοι πλέον θα λαμβάνουν το νέο έντυπο για τη σύνταξή του συμβολαίου μεταβίβασης.
Τα Δικαιολογητικά Ταυτότητας Αυτοτελών Ιδιοκτησιών.

Για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα «Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας»απαιτούνται τα εξής:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται.
Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α, β και ε`, πλην των κοινοχρήστων χώρων,
ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον παρόντα (Ν.4495/2017) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,
θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας
ι) τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια
κ) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή Ταυτότητας ολόκληρου Κτιρίου είναι:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται.
Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α , β και ε`,
ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.
θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας
ι) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

Το 2008 ο αρχικός Σχεδιασμός

Η υποχρεωτική εφαρμογή της «Ταυτότητας Κτιρίου» σε όλα τα κτίρια της χώρας, υπήρξε πρόταση και βασικό αίτημα του τεχνικού κόσμου της χώρας, ευθύς με την εμφάνιση της κρίσης στην οικονομία και την οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000.
Ο αρχικός σχεδιασμός της Ταυτότητας Κτιρίου προέβλεπε απρόκλητη και άνευ λόγου περιοδική επιθεώρηση όλων των υφισταμένων κτιρίων της χώρας ανά πενταετία περίπου, με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας διαρκούς πηγής επαναλαμβανομένων εσόδων για τον τεχνικό κλάδο.
Σύμφωνα με το νόμο που την θέσπισε αρχικά (3843/2010) η διαδικασία θα ενεργοποιείτο με υπουργική απόφαση που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες.
Στο αρχικό σχέδιο αντέδρασε η ΠΟΜΙΔΑ και ζητούσε από όλους τους αρμόδιους παράγοντες όλων των επομένων κυβερνήσεων να μην υπογράψουν ποτέ μια τέτοια απόφαση, προκειμένου να μην συνδέσουν το όνομά τους με μια διαρκή και ανώφελη επιβάρυνση, ένα άδικο πραγματικό «χαράτσι» σε βάρος ουσιαστικά ολόκληρου του ελληνικού λαού, αν δεν γίνουν δύο σημαντικές αλλαγές στη θέσπισή του.
Γι’ αυτό και η έναρξη λειτουργίας της αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη και επί σειρά ετών.

Η πρώτη αλλαγή έγινε το 2017

Όμως οι ενδιαφερόμενοι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής επανέρχονταν συνεχώς και το 2016 αναρτήθηκε και πάλι για διαβούλευση νέα νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε και πάλι συνεχείς περιοδικές επιθεωρήσεις όλων των κτιρίων της χώρας.
Το 2017 ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Γιώργος Σταθάκης, στην τελική φάση κατάρτισης του Ν. 4495/2017 παραδέχθηκε στην εισηγητική του έκθεση ότι οι διαρκείς και χωρίς λόγο επιθεωρήσεις θα αποτελούσαν ένα βάρος δυσβάστακτο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εν καιρώ κρίσης, και έκανε δεκτό το πρώτο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ η Ταυτότητα Κτιρίου στα υπάρχοντα κτίρια να καταρτίζεται μόνον κατά τη μεταβίβασή τους, αντικαθιστώντας τη γνωστή Βεβαίωση Μηχανικού για την μη ύπαρξη αυθαιρεσιών.

Η δεύτερη αλλαγή το 2019

Εν συνεχεία ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Κωστής Χατζιδάκης με το άρθρο 51 παρ.4 του Ν.4643/2019 έκανε επίσης δεκτό το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος για μεταβίβαση οριζοντίου ιδιοκτησίας πολυκατοικίας κλπ. να υποβάλει την Ταυτότητα μόνον του δικού του διαμερίσματος/γραφείου/καταστήματος (αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας), και όχι ολόκληρης του κτιρίου, όπως αρχικά προβλεπόταν.
Τέλος να σημειωθεί ότι τα δημόσια κτήρια αλλά και τα ιδιωτικά τα οποία συνδέονται με την προσέλευση πολιτών θα πρέπει σε 5 χρόνια να έχουν εκδώσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου , όπως τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης