Τελευταία Νέα
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 8 Αυγούστου 2018

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 8 Αυγούστου 2018
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 9 Νοεμβρίου 2018, θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ στις 8 Αυγούστου 2018.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 (Τ+2).
Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360. 
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.
Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.
 
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης