Νομικό Βήμα

Θέματα μη νομιμοποίησης των funds

Θέματα μη νομιμοποίησης των funds

Η εταιρεία ειδικού σκοπού – fund δεν νομιμοποιείται ενεργητικά ούτε να διαχειρίζεται, ούτε να εισπράξει, ούτε να απαιτήσει ποσό μεγαλύτερο από αυτό που της εκχωρήθηκε από την Τράπεζα

To τελευταίο χρονικό διάστημα διαμορφώνεται στις δικαστικές αίθουσες η θέση των δικαστηρίων απέναντι στα funds, στα οποία έχουν πλέον μεταβιβαστεί χιλιάδες δανειακές συμβάσεις. Με σωρεία δικαστικών αποφάσεων, τα δικαστήρια κάνουν δεκτές τις ανακοπές δανειοληπτών, αναγνωρίζοντας πως πολλά από τα funds στερούνται ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ και άρα δεν μπορούν να κινούν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι των δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα:

  • Η αλλαγή στο πρόσωπο του επισπεύδοντος την αναγκαστική εκτέλεση είναι μεν δυνατή, αλλά σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής, δηλαδή το εκάστοτε FUND, θα πρέπει να κοινοποιήσει στον οφειλέτη τα έγγραφα που τον νομιμοποιούν.
  • Από τα έγγραφα που κοινοποιούνται στον δανειολήπτη πρέπει να προκύπτουν με ακρίβεια: το πρόσωπο του μεταβιβάζοντος, το πρόσωπο του αποκτώντος, η δανειακή σύμβαση που μεταβιβάστηκε, το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό.
  • Η εταιρεία ειδικού σκοπού – fund δεν νομιμοποιείται ενεργητικά ούτε να διαχειρίζεται, ούτε να εισπράξει, ούτε να απαιτήσει ποσό μεγαλύτερο από αυτό που της εκχωρήθηκε από την Τράπεζα («ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης της καθ’ ης ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς η τελευταία δεν νομιμοποιείται να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και είσπραξης της απαίτησης που να υπερβαίνει το εκχωρηθέν ποσό»). Είναι σύνηθες φαινόμενο ότι τα funds, ενώ τους έχει εκχωρηθεί πολύ μικρότερο ποσό από την συνολική οφειλή, να διεκδικούν δικαστικά το ΣΥΝΟΛΟ της απαίτησης, ισχυριζόμενα ότι τα επιπλέον ποσά αφορούν γενικώς και αορίστως δεδουλευμένους τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα και άληκτο κεφάλαιο, το οποίο αναζητείται πέραν των ποσών που έχουν ήδη αναγγελθεί ως νόμιμα οφειλόμενα, αφού ο δανειολήπτης είναι αδύνατο να υπολογίσει τυχόν τέτοιους τόκους.
  • Αν το FUND δεν αποδεικνύει την απαίτηση τoυ με τα έγγραφα που προσκόμισε κατά την έκδοση διαταγής πληρωμής , ως είχε το βάρος της αποδείξεως, «ούτε προσκόμισε τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται κατά τον Νόμο προκειμένου να αποδείξει την αιτία και το ύψος της εκχωρούμενης λόγω τιτλοποίησης χρηματικής απαίτησής του», απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών.
  • Αν η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής ασκείται από καθολικό ή ειδικό διάδοχο του φορέα της απαίτησης , αυτός θα πρέπει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν την άνω διαδοχή και κατ’ επέκταση την νομιμοποίηση του άλλως συντρέχει δικονομικό απαράδεκτο της αίτησης και της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Τα εν λόγω έγγραφα δεν μπορούν να προσκομισθούν κατά πρώτο στην δίκη της ανακοπής.
  • Αν παρ’ όλα αυτά, παρά δηλαδή την έλλειψη των νομιμοποιητικών εγγράφων, εκδοθεί τελικά η διαταγή πληρωμής, αυτή τυγχάνει ακυρωτέα λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου.

Με βάση την νέα νομολογία που διαμορφώνεται αυτήν την περίοδο, οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν πλεονεκτήματα που έχουν από την μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης των δανείων τους:

- Να πληροφορηθούν με απλά λόγια και με σαφήνεια τα περιθώρια που έχουν άμυνας έναντι των funds.

- Να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση κατά την εξωδικαστική και προδικαστική απόπειρα ρύθμισης των δανείων τους και

- Να αναβαθμίσουν την διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των funds των Τραπεζών.

logo_Lekkakou_transparent_M.png
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement