Τελευταία Νέα
Διεθνή

FINMA: Η HSBC Private Bank (Suisse) SA παραβίασε τους κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος

FINMA: Η HSBC Private Bank (Suisse) SA παραβίασε τους κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος
Η HSBC Private Bank (Suisse) SA παραβίασε τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σχετικά Άρθρα

Η HSBC Private Bank (Suisse) SA παραβίασε τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με δύο πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και ως εκ τούτου παραβίασε σοβαρά τη νομοθεσία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
Αυτό καθορίστηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών εκτέλεσης από την ελβετική αρχή εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς FINMA, η οποία έχει επιβάλει μέτρα για να διασφαλίσει την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
Η απόφαση ορίζει ότι, έως ότου εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα αυτά, η τράπεζα δεν μπορεί να συνάψει νέες επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.
Τον Δεκέμβριο του 2021, η FINMA κίνησε εκτελεστικές διαδικασίες κατά της HSBC Private Bank (Suisse) SA σε σχέση με τραπεζικές σχέσεις με δύο πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και οι διαδικασίες αυτές έχουν πλέον περατωθεί.
Η HSBC Private Bank (Suisse) SA έχει συνεργαστεί με τις διαδικασίες της FINMA.

Σοβαρή παραβίαση της εποπτικής νομοθεσίας

Η HSBC Private Bank (Suisse) SA διατήρησε δύο επιχειρηματικές σχέσεις υψηλού κινδύνου όπου απέτυχε να διενεργήσει επαρκή έλεγχο είτε της προέλευσης, του σκοπού ή του ιστορικού των εμπλεκόμενων περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον, ορισμένες συναλλαγές υψηλού κινδύνου δεν διευκρινίστηκαν και τεκμηριώθηκαν επαρκώς, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί ο νόμιμος χαρακτήρας αυτών των συναλλαγών.
Οι εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2002 και 2015 και ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Τα κεφάλαια, τα οποία προέρχονταν από κυβερνητικό ίδρυμα, μεταφέρθηκαν από τον Λίβανο στην Ελβετία και – γενικά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα – επιστράφηκαν κυρίως σε άλλους λογαριασμούς στο Λίβανο.
Σε καμία περίπτωση η τράπεζα δεν διευκρίνισε γιατί χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις συναλλαγές ένας μεταβατικός λογαριασμός που διατηρούσε σε αυτήν.
Στις επιταγές της, η τράπεζα δεν αναγνώρισε τις ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν από αυτές τις συναλλαγές.
Επίσης, απέτυχε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για την έναρξη και τη συνέχιση των πελατειακών σχέσεων με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, και συνεπώς παραβίασε σοβαρά τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας.
Επιπλέον, η τράπεζα παρέλειψε να ειδοποιήσει το Γραφείο Αναφορών για το Ξέπλυμα Χρήματος για παρατεταμένη περίοδο.
Δεν υπέβαλε ακόμη έκθεση ούτε το 2016, όταν αποφάσισε να κλείσει τις σχετικές επιχειρηματικές σχέσεις υπό το φως των διαφόρων κινδύνων.
Μια τέτοια έκθεση δεν υποβλήθηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.
Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα δεν συμμορφώθηκε ούτε με τις υποχρεώσεις αναφοράς ούτε με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά σοβαρή παράβαση των εποπτικών διατάξεων.

Η FINMA επιβάλλει μέτρα

Η FINMA διέταξε την τράπεζα να διενεργήσει επανεξέταση, όσον αφορά τις πτυχές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλων των τρεχουσών επιχειρηματικών σχέσεων υψηλού κινδύνου και επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.
Πρέπει επίσης να ελέγχει τη σωστή κατηγοριοποίηση των κινδύνων που παρουσιάζουν οι άλλοι πελάτες της.
Ένας ελεγκτής θα παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των μέτρων επιτόπου σε συνεχή βάση και θα υποβάλλει έκθεση στη FINMA.
Η τράπεζα δεν μπορεί να συνάψει νέες επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα έως ότου επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση των ελέγχων από τον ελεγκτή.
Επιπλέον, η HSBC Private Bank (Suisse) SA πρέπει να εκδώσει τη FINMA με αναλυτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων εντός του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο ανάθεσής τους.
Η απόφαση δεν έχει τεθεί σε ισχύ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης