Τελευταία Νέα
Οικονομία

Αλλάζουν τα πάντα - «Προκάτ» δηλώσεις με αυτόματη υποβολή για όλους τους φορολογούμενους από το 2025

Αλλάζουν τα πάντα - «Προκάτ» δηλώσεις με αυτόματη υποβολή για όλους τους φορολογούμενους από το 2025
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να αυξηθεί ο αριθμός των υπόχρεων που θα απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης το 2025
Μήνυμα στον ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή στην εφαρμογή myAADEapp θα λάβουν τις επόμενες μέρες 1,3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι από τη φορολογική διοίκηση με το οποίο θα ενημερώνονται αναλυτικά για τα βήματα στις αυτοματοποιημένες δηλώσεις.

Στα μηνύματα θα τονίζεται η υποχρέωση του φορολογούμενου να ελέγξει την ορθότητα των προ συμπληρωμένων στοιχείων μέχρι την 1η Ιουλίου διαφορετικά η φορολογική διοίκηση θα τη θεωρεί οριστικοποιημένη. Ωστόσο να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 26 Ιουλίου που είναι η καταληκτική προθεσμία.
Πάντως στόχος της ΑΑΔΕ είναι να αυξηθεί ο αριθμός των υπόχρεων που θα απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης το 2025 καθώς το μοντέλο των «προκάτ» στοιχείων εκτός από το βασικό έντυπο Ε1 θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα.

Συγκεκριμένα στο έντυπο Ε3 που υποβάλλουν όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και στο Ε2 για όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Στην σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ τονίζεται ότι εφόσον μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης τότε η δήλωση θα προσυμπληρωθεί στο σύνολο της από την ΑΑΔΕ.

Για την ώρα το αυτοματοποιημένο σύστημα «τρέχει» για φορολογούμενους με εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις καθώς η ΑΑΔΕ συλλέγει στοιχεία για τους τόκους των καταθέσεων, φόρους που έχουν παρακρατηθεί, για κατοικίες και οχήματα, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δαπάνες αποπληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα, καταναλωτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και για τις συναλλαγές με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που χτίζουν το αφορολόγητο και μειώνουν το φόρο.

Η διαδικασία για την αυτόματη υποβολή περιλαμβάνει τα ακόλουθα 10 βήματα:

1. Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.

2. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

3. Η ΑΑΔΕ κοινοποιεί ψηφιακά, την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE και αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

4. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία.

5. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

6. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει τη δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών.

7. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

8. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

9. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, μπορεί να προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

10. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης