Τελευταία Νέα
Διεθνή

ΕΕ: Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου - Έκθεση για το 2023

ΕΕ: Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου - Έκθεση για το 2023
Ο καθένας μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε έγγραφα καταχωρισμένα στο δημόσιο μητρώο που δεν είναι ακόμη δημόσια
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την έκθεση του 2023 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι τάσεις στην εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του Συμβουλίου το περασμένο έτος και εξετάζονται άλλες συναφείς πτυχές.

Νομοθετικές δραστηριότητες και διαφάνεια

Η έκθεση επισημαίνει ένα πολύ υψηλό επίπεδο νομοθετικής δραστηριότητας το 2023, το οποίο σχετίζεται με τη λήξη του νομοθετικού κύκλου. Συνολικά συμφωνήθηκαν 98 διαπραγματευτικές εντολές του Συμβουλίου και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για σχεδόν όλες αυτές τις εντολές.
Σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα προσέγγιση για την ενίσχυση της νομοθετικής διαφάνειας, δημοσιοποιήθηκαν όλες οι εντολές, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο και άλλα βασικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομοθετική διαδικασία.

Δημόσιο μητρώο των εγγράφων του Συμβουλίου

Σύμφωνα με την έκθεση, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν καταχωρισμένα στο δημόσιο μητρώο εγγράφων του Συμβουλίου πάνω από 505 000 έγγραφα στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Από τα έγγραφα αυτά, περισσότερα από το 72 % είναι δημόσια και διαθέσιμα για μεταφόρτωση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, προστέθηκαν στο μητρώο πάνω από 26 000 έγγραφα στη γλώσσα του πρωτοτύπου, από τα οποία περίπου το 70 % είναι δημόσια και διαθέσιμα για μεταφόρτωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότερα από 5 300 νομοθετικά έγγραφα, εκ των οποίων σχεδόν το 81 % έχουν καταστεί πλήρως διαθέσιμα στο κοινό, είτε απευθείας μετά την κυκλοφορία (43 %) είτε κατόπιν αιτήματος (38 %).
Ζητήθηκαν πληροφορίες από το δημόσιο μητρώο του Συμβουλίου πάνω από 534 000 φορές.

Αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα

Ο καθένας μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε έγγραφα καταχωρισμένα στο δημόσιο μητρώο που δεν είναι ακόμη δημόσια. Η αίτηση πρόσβασης μπορεί να απορριφθεί μόνο βάσει κάποιας από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο κανονισμός 1049/2001. Σε αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη να προστατευθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων του θεσμικού οργάνου και το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την άμυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις και τις διεθνείς σχέσεις. Εάν η αίτηση πρόσβασης απορριφθεί στο πρώτο στάδιο, μπορεί να υποβληθεί επιβεβαιωτική αίτηση.
Το 2023 ο αριθμός των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα του Συμβουλίου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 35 % σε σύγκριση με το 2022, επιπλέον της αύξησης κατά 32 % που παρατηρήθηκε το 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το Συμβούλιο έλαβε 3 700 αρχικές αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα και 40 επιβεβαιωτικές αιτήσεις, για τις οποίες χρειάστηκε να αναλυθούν περίπου 13 900 έγγραφα.
Κατόπιν αρχικών και επιβεβαιωτικών αιτήσεων, χορηγήθηκε πλήρης πρόσβαση στο 79 % των εγγράφων που ζητήθηκαν. Επίσης, ένα περαιτέρω 12 % των ζητηθέντων εγγράφων δημοσιοποιήθηκε εν μέρει.

Είδη αιτήσεων

Όπως και τα προηγούμενα έτη, περισσότερες από τις μισές αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα υποβλήθηκαν από εκπροσώπους διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα (31 %) και την ακαδημαϊκή κοινότητα (23 %).
Τα έγγραφα που ζητήθηκαν αφορούσαν ορισμένους τομείς πολιτικής, ιδίως τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (18 %), την ανταγωνιστικότητα (12 %) και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (9 %).

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης