Τελευταία Νέα
Διεθνή

Έξωθεν πολιτικές παρεμβάσεις τέλος στη Ρωσία - Ο νέος νόμος που υπέγραψε ο Vladimir Putin για τους πράκτορες

Έξωθεν πολιτικές παρεμβάσεις τέλος στη Ρωσία - Ο νέος νόμος που υπέγραψε ο Vladimir Putin για τους πράκτορες
Το εύρος της νέας ρύθμισης επεκτείνεται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin υπέγραψε νόμο που απαγορεύει σε ξένους πράκτορες να συμμετέχουν σε εκλογές σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να ενεργούν ως παρατηρητές ή ακόμα και ως εκπρόσωποι υποψηφίων, παρεμβαίνοντας, έτσι, έμμεσα ή άμεσα στην εκλογική διαδικασία.
Το εύρος της νέας ρύθμισης επεκτείνεται σε εκλογές για ομοσπονδιακά και περιφερειακά κυβερνητικά όργανα, σε δημόσιες αρχές της ομοσπονδιακής επικράτειας, καθώς και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ένας υποψήφιος που είναι εγγεγραμμένος για συμμετοχή στις εκλογές δεν μπορεί να είναι παράλληλα εγγεγραμμένος και στο μητρώο αλλοδαπών πρακτόρων.
Έτσι, εάν η αίτηση συναίνεσης υποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι ξένος πράκτορας, τότε θα πρέπει να παράσχει στην εκλογική επιτροπή, μαζί με άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά του, μια ειδοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που να αποδεικνύει τον αποκλεισμό από το μητρώο αλλοδαπών πρακτόρων ή κάποια άλλη αντίστοιχη δικαστική απόφαση.
Ο νόμος ορίζει επίσης ότι η παρουσία σφαλμάτων και τυπογραφικών σφαλμάτων στα έγγραφα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στις εκλογικές επιτροπές θα είναι λόγος για την άρνηση της πρόσβασης στο εκλέγεσθαι.

Παρατηρητές και εκπρόσωποι

Σύμφωνα με το νόμο, οι ξένοι πράκτορες και τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο ενιαίο μητρώο πληροφοριών για όσους εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξτρεμιστικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης απαγορεύεται να είναι παρατηρητές σε εκλογές σε όλα τα επίπεδα, πληρεξούσιοι υποψηφίων και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Ταυτόχρονα, πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο μητρώο όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες εξτρεμιστικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης δεν θα μπορούν επίσης να είναι μέλη εκλογικών επιτροπών με δικαίωμα ψήφου.
Παρόμοιος περιορισμός ισχύει για άτομα που έχουν υποστεί διοικητικές κυρώσεις για την υιοθέτηση εξτρεμιστικών συμβόλων.
Εάν η σχετική δικαστική απόφαση τεθεί σε ισχύ ή περιληφθεί στο μητρώο, οι εξουσίες του μέλους της επιτροπής με δικαίωμα ψήφου παύουν αμέσως.

Άλλες καινοτομίες

Το νομοθέτημα προχωράει σε μερικές ακόμη προσαρμογές στην εκλογική νομοθεσία.
Ειδικότερα, αποσαφηνίζονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για διαπίστευση εκπροσώπων των ΜΜΕ, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάληψης κεφαλαίων από τους λογαριασμούς των εκλογικών ταμείων και θεσπίζονται πρόσθετες εγγυήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές για άτομα σε κέντρα κράτησης.
Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία επίσημης δημοσίευσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης