Τελευταία Νέα
Speculator

Σανίδα σωτηρίας στις τράπεζες αναζητεί η Ικτίνος - Μεγάλα χρέη και στον ΕΦΚΑ αλλά και υψηλές αμοιβές Δ.Σ.

Σανίδα σωτηρίας στις τράπεζες αναζητεί η Ικτίνος - Μεγάλα χρέη και στον ΕΦΚΑ αλλά και υψηλές αμοιβές Δ.Σ.
Ο ορκωτός ελεγκτής θέτει ζήτημα ουσιώδους αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας
Τραγική εικόνα εμφανίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ικτίνος για το 2023 η οποία σε παρουσίαση στα ΜΜΕ στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου έκανε λόγο business plan που έχει συνταχθεί και προβλέπει επιστροφή στην κερδοφορία το 2024 και κύκλο εργασιών 32 εκατ. ευρώ έναντι 23 εκατ. ευρώ το 2023 αλλά και σε αναδιάρθρωση ενός τμήματος του δανεισμού της ύψους 9 εκατ. ευρώ με μετάθεση των λήξεων και μείωση στα spreads.
Ειδικότερα η Ικτίνος το 2023 εμφάνισε κύκλο εργασιών 23.087.210 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2022 ανερχόταν σε 30.817.987 ευρώ.
Ταυτόχρονα το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά 7,6 εκ ευρώ έναντι ζημιών 200 χιλιάδων ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Ο ορκωτός ελεγκτής θέτει ζήτημα ουσιώδους αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας χωρίς να διαφοροποιείται και επισημαίνει ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 25,21 εκ. και € 20,55 εκ. αντίστοιχα, ενώ στην κλειόμενη χρήση ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν ζημίες προ φόρων ποσό € 7,73 εκ και € 7,47 εκ αντίστοιχα. Ταυτόχρονα τονίζει ότι η Διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού € 11,05 εκ
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις η Ικτίνος
1. Στις 5/4/2024 έκανε ρύθμιση των υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ ποσού 3.766.785 ευρώ σε 24 δόσεις, έτσι το ποσό 2.204.241 ευρώ που την 31/12/2023 αφορούσε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, για το 2024 μεταφέρεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
2. Η Εταιρία εντός της χρήσης 2024 προχωρά στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της με τις βασικές χρηματοδότριες τράπεζες ΕΤΕ, ALPHA BANK και ATTICA BANK. Η αναδιάρθρωση αφορά χρεωλύσια Ομολογιακών Δανείων των ετών 2023-2025 συνολικής αξίας 11.049 χιλ.εκ ευρώ.

Αναλυτικά:

Α. Η αναδιάρθρωση με την ΕΤΕ αφορά χρεωλύσια 5.834 χιλ. ευρώ. - Δάνειο 4 εκ λήξης 12/2024 θα εξοφληθεί με τετραετές δάνειο, με έναρξη 19/12/2026. - Καταβολή των τριών δόσεων συνολικού ποσού € 1.166,7 χιλ. (€ 388,9 χιλ. η κάθε μία) αρχικής λήξης 29.12.2023, 28.6.2024 και 30.12.2024, στη λήξη του δανείου, ήτοι στις 30.6.2025 (καταβολή bullet).
- Καταβολή τεσσάρων δόσεων συνολικού ποσού € 666,8 χιλ. (€ 166,7 χιλ. η κάθε μία) αρχικής λήξης 16.2.2024, 16.5.2024, 16.8.2024 και 18.11.2024, στη λήξη του δανείου, ήτοι στις 17.11.2025 (καταβολή balloon). Η εταιρία έχει ζητήσει να επιμηκυνθεί και η αποπληρωμή του να γίνει τμηματικά από το 2026. Επίσης η ΕΤΕ θα προχωρήσει στη μείωση του spread του Βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε 2,25%.
Β. Η αναδιάρθρωση με την ALPHA BANK αφορά χρεωλύσια 4.055 χιλ. ευρώ. - Μεταφορά 8 δόσεων 2024-2025 συνολικού ποσού 2.088 χιλ. ballon στη λήξη του δανείου στις 14/2/2029. - Δύο δάνεια συνολικού ποσού 1.964 χιλ. καταβλητέα το 2024-25 ποσού 1.333 χιλ και ποσού 631 χιλ. θα εξοφληθούν με νέο τριετές δάνειο με έναρξη το 2026. Επίσης η ALPHA BANK θα προχωρήσει στη μείωση του spread του Βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε 2,80% και σε 2,5% στα Ομολογιακά Δάνεια.
Γ. Η αναδιάρθρωση με την ATTICA BANK αφορά χρεωλύσια 1.160 χιλ. ευρώ. - Μεταφορά 8 δόσεων 2024-2026 συνολικού ποσού 1.160 χιλ. ευρώ ballon στη λήξη του δανείου στις 28/4/2028.
Το σύνολο των αναδιαρθρώσεων είναι υπό την έγκριση των πιστοδοτικών επιτροπών των τραπεζών.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το δάνειο που ρύθμισε όπως είχε ανακοινώσει ύψους 9 εκ ευρώ.
Πάντως είναι τουλάχιστον ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι αμοιβές ΔΣ σε μια τέτοια οικονομική κατάσταση ανήλθαν σε 941 χιλιάδες ευρώ για τη χρήση του 2023. Ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν καταβληθεί καθώς οι υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ και Διευθυντικά Στελέχη ανέρχονταν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης σε 1,279 εκ ευρώ.
Παρά ταύτα και την κρίση οι υποχρεώσεις σε σχέση με το τέλος του 2022 μειώθηκαν κατά 600 χιλιάδες ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι έλαβαν χρήματα τα στελέχη από την εταιρία!

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης