Τελευταία Νέα
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Κατέρρευσαν 64% οι εισαγωγές από τη Ρωσία, άλμα με την Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Κατέρρευσαν 64% οι εισαγωγές από τη Ρωσία, άλμα με την Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2024
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2023 ανήλθε σε 96,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 38,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης λόγω των διαδραματιζόμενων εξελίξεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοινώνει στοιχεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας και μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ

Τον Φεβρουάριο 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 115,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 64,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 που ήταν 324,6 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Φεβρουάριο 2024 ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 30,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 που ήταν 11,0 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Φεβρουάριο 2024 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 108,1 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 140,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 83,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 που ήταν 828,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε σε 14,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 31,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 που ήταν 20,5 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 126,2 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).
Το έτος 2023, 121 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 245 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.
Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2023 ανήλθε σε 2.445,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 73,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 9.334,1 εκατ. ευρώ.
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2023 ανήλθε σε 96,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 38,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 156,4 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2023 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 2.349,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

elstat11.JPG

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τον Φεβρουάριο 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 41,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 95,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 που ήταν 21,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2024 ανήλθε σε 104,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 336,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 που ήταν 24,0 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2024 ήταν θετικό και ανήλθε σε 63,3 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 74,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 που ήταν 53,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε σε 192,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 60,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 που ήταν 120,0 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ήταν θετικό και ανήλθε σε 118,1 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).
Το έτος 2023, 436 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 464 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.
Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2023 ανήλθε σε 304,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 280,5 εκατ. ευρώ.
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2023 ανήλθε σε 830,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 142,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 342,6 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2023 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 526,3 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).
elstat12.JPG


www.bankingnews.grΡoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης