Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Prelium: Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Prelium: Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ακόμη, αποφασίστηκε η επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στην εταιρεία «Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ» και τη θέση αυτής σε ειδική εκκαθάριση και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4514/2018.
Ακόμη αποφάσισε την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στην εταιρεία «Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ» για τη μη λήψη μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 7.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ., λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 1.7.2022 -30.6.2023.

-Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία ΒΙΣ Α.Ε., καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης