Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η DBRS απαντά στο BN: Γιατί η Πειραιώς έχει χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία, τι εκτιμά για business plan, κεφάλαια

Η DBRS απαντά στο BN: Γιατί η Πειραιώς έχει χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία, τι εκτιμά για business plan, κεφάλαια
Συνέντευξη του Andrea Costanzo, αντιπροέδρου για τα Ευρωπαϊκά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, στον δημοσιογράφο του Βankingnews Νίκο Μπαρτζελιώτη
Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει χρηματιστηριακή αξία ανάλογη των δυνατοτήτων της, απόρροια της χαμηλότερης ποιότητας κεφαλαίων και των προσδοκιών της αγοράς, που «βλέπουν» κερδοφορία χαμηλότερη από τα μέσα επίπεδα, αναφέρει στο Βankingnews ο Andrea Costanzo, αντιπρόεδρος για τα Ευρωπαϊκά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της DBRS Morningstar.
Για το business plan, όπως υποστηρίζει, για το ορατό μέλλον είναι υλοποιήσιμο, καθώς μάλιστα η ισχυρή απόδοση που υπήρξε το 2023 ενίσχυσε το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.
Άλλωστε, οι πρωτοβουλίες της διοίκησης για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και περαιτέρω μείωση του κόστους θα βοηθήσουν τον Όμιλο να διατηρήσει επαρκή επίπεδα κερδοφορίας.
Τέλος, ζήτημα αποτελεί η ποιότητα του κεφαλαίου, που παραμένει σχετικά αδύναμη, λόγω του σημαντικού, αν και μειωμένου, επιπέδου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC), που αποτελούν μέρος της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς; Τι περιμένετε για το πρώτο τρίμηνο του 2024, μετά το placement;

Σε γενικές γραμμές, η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς κρίνεται θετική. Ωστόσο, δεν είμαστε αναλυτές μετοχών, επομένως δεν σχολιάζουμε αποτελέσματα εκ των προτέρων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει να επιδείξει σταθερή κεφαλαιακή βάση. Κρίνετε πως τα κεφάλαιά της είναι επαρκή;

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Πειραιώς έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, χάρη στη διαρκή εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, αλλά και στη χαμηλότερη επιβάρυνση από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs). Θετικά συμβάλλουν επίσης οι ενέργειες διαχείρισης κεφαλαίου.
Ωστόσο, η ποιότητα του κεφαλαίου της παραμένει σχετικά αδύναμη, λόγω του σημαντικού, αν και μειωμένου, επιπέδου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC), που αποτελούν μέρος της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.
Στο τέλος του 2023, οι δείκτες CET1 και Συνολικού Κεφαλαίου της Πειραιώς ήταν 13,2% και 17,8% αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου του δεδουλευμένου για πληρωμή μερίσματος 10% που υπόκεινται σε εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές), από 11,5% και 16,5% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ως αποτέλεσμα, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ήταν περίπου 350 μ.β. πάνω από τις ελάχιστες ρυθμιστικές απαιτήσεις για τον δείκτη CET1 και 320 μ.β. για τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου, τον οποίο θεωρούμε επαρκή σε σχέση με το επίπεδο αξιολόγησης της Πειραιώς (Long-Term Issuer Rating of BB/Stable trend).
Στο τέλος του 2023, τα DTC αντιπροσώπευαν περίπου το 76% του κεφαλαίου CET1 της Πειραιώς.

Είναι εφικτοί οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου που ανακοινώθηκαν πρόσφατα; Θεωρείτε βιώσιμη την κερδοφορία της Πειραιώς;

Άποψη της DBRS Morningstar είναι ότι η ισχυρή απόδοση που υπήρξε το 2023 ενίσχυσε το πιστωτικό προφίλ της Πειραιώς σε ό,τι αφορά το εγγύς μέλλον.
Αναμένουμε ωστόσο ότι μέρος της ισχύος των βασικών κερδών θα αντισταθμιστεί πιθανότατα από το επιτοκιακό περιθώριο, που θα συμπιεστεί λόγω των αναμενόμενων χαμηλότερων επιτοκίων, του υψηλότερου ανταγωνισμού για όγκους δανείων και του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης.
Επίσης, αρνητικά θα συμβάλουν πιθανώς τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα λόγω ψηφιακών επενδύσεων και των μισθολογικών αυξήσεων.
Σημειωτέον πως αύξηση θα υπάρξει και σε ό,τι αφορά το πιστωτικό κόστος λόγω νέων κινδύνων που αφορούν την ποιότητα του ενεργητικού.
Από την άλλη, οι πρωτοβουλίες της Πειραιώς για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και περαιτέρω μείωση του κόστους θα βοηθήσουν τον Όμιλο να διατηρήσει επαρκή επίπεδα κερδοφορίας.
Επιπλέον, η άποψή μας είναι ότι η τράπεζα θα είναι σε θέση να διατηρήσει το ισχυρό της προφίλ έναντι κινδύνου βραχυπρόθεσμα, παρά την αύξηση των νέων εισροών NPE, χάρη στην περαιτέρω απομάκρυνση του κινδύνου, στην ισχυρότερη κάλυψη NPE και στην υποστήριξη της επέκτασης δανείων από έργα συνδέονται με τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Γιατί η Τράπεζα Πειραιώς, που εμφανίζει παρόμοια κερδοφορία, κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία με τις άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, έχει χαμηλότερη αποτίμηση (market cap) στο χρηματιστήριο; Τι πρέπει να γίνει για να εμφανιστεί αύξηση όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς;

Κατά την άποψη της Morningstar DBRS, οι αγορές προεξοφλούν για την Πειραιώς καθαρή κερδοφορία κάπως χαμηλότερη από τα μέσα επίπεδα, που περιορίζεται από το υψηλότερο πιστωτικό κόστος.
Η Πειραιώς συνεχίζει να βασίζεται σε προβλέψεις ώστε να προετοιμαστεί για περαιτέρω απομάκρυνση κινδύνου και γενικά για να αυξήσει τα επίπεδα κάλυψης έναντι του μέσου όρου του κλάδου.
Επιπλέον, οι δείκτες κεφαλαίου της Πειραιώς παραμένουν χαμηλότεροι από τον μέσο όρο και αυτό μεταφράζεται επίσης σε χαμηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.
Τέλος, η ποιότητα του κεφαλαίου της Πειραιώς είναι ασθενέστερη, με τα DTC να αντιπροσωπεύουν υψηλότερο ποσοστό κεφαλαίου από ό,τι για τους ανταγωνιστές της.
Andrea_Costanzo.jpeg
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης