Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Intralot: Υπερκαλύφθηκε 1,55 φορές το 5ετές ομόλογο, αντλήθηκαν 130 εκατ. ευρώ – Στο κατώτατο εύρος του 6% η απόδοση

Intralot: Υπερκαλύφθηκε 1,55 φορές το 5ετές ομόλογο, αντλήθηκαν 130 εκατ. ευρώ – Στο κατώτατο εύρος του 6% η απόδοση
Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 201,87 εκατ. ευρώ
Σχετικά Άρθρα
Kατά 1,55 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Intralot, με την εταιρεία να αντλεί 130 εκατ. ευρώ και την απόδοση να διαμορφώνεται στο κατώτατο εύρος του 6%.
Συγκεκριμένα, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (εφεξής «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Έκδοση»), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.02.2024, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €130 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €201,87 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,55 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 6,0% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 30.000 Ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Ισχυρό turnaround story


Η Intralot έχοντας περάσει μια περίοδο σημαντικών προβλημάτων προχώρησε σε ριζική αναδιοργάνωση και πλέον αποτελεί το ισχυρό turnaround story του ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Η ολοκλήρωση της διάθεσης των ομολόγων αποτελεί το δεύτερο στάδιο της αναδιάρθρωσης και μείωσης του χρέους της εταιρίας που ξεκίνησε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 135 εκ ευρώ που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή μέρους του ομολόγου που λήγει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Η τρέχουσα έκδοση θα έχει αποτέλεσμα να αποπληρωθεί επίσης τμήμα του συγκεκριμένου ομολόγου και θα ακολουθήσει κοινοπρακτικό δάνειο από τις ελληνικές τράπεζες ύψους 100 εκ ευρώ για την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου.
Με τον τρόπο αυτό η εταιρία έχει μειώσει αισθητά το δανεισμό της και ταυτόχρονα επιμηκύνει την αποπληρωμή των δανείων της ενώ έχει κλεισμένες συμβάσεις ύψους 2 δις ευρώ μέχρι το 2033 που της εξασφαλίζουν σημαντικά ετήσια έσοδα και κερδοφορία.
Είναι χαρακτηριστικό της νέας σελίδας της Intralot το γεγονός ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές τα επόμενα τρία χρόνια χωρίς να αναληφθεί κανένα νέο έργο θα είναι υψηλές και το 2023 διαμορφώθηκαν σε επίπεδα κοντά στα 40 εκ ευρώ.
Η εταιρία είχε περιθώριο EBITDA περίπου 36,6% για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε το εννεάμηνο 2023 από περίπου 31% στο τέλος του 2022 ενώ υπολογίζεται ότι φέτος θα διαμορφωθεί κοντά στο 40%.
Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας για το εννεάμηνο 2023, ήταν €280 εκατ., το EBITDA σε €101 εκατ. και τα ταμειακά διαθέσιμα σε €122 εκατ.
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αποτιμάται σε €603,1 εκατ. (εννεάμηνο 2023 / €617,1 εκατ. 31.12.2022).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης