Τελευταία Νέα
Δελτία Τύπου

Καινοτόμος χρηματοδότηση έργων αειφόρου ενέργειας και ανάπτυξης - Ανοιχτή Πρόσκληση για Δήμους και Περιφέρειες

Καινοτόμος χρηματοδότηση έργων αειφόρου ενέργειας και ανάπτυξης - Ανοιχτή Πρόσκληση για Δήμους και Περιφέρειες
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα και χρηματοδοτείται το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No 101023271)

Έως την 1η Μαρτίου 2023 θα παραμείνει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για Δήμους, Περιφέρειες και αναπτυξιακούς οργανισμούς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο 4ο και τελευταίο κύκλο του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού Έργου PROSPECT+
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα και χρηματοδοτείται το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No 101023271).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ήδη από το 2017, το Ευρωπαϊκό Έργο PROSPECT+, σε συνέχεια του προηγούμενου επιτυχημένου PROSPECT, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ειδικά στοχευμένο πρόγραμμα εκμάθησης και ενίσχυσης ικανοτήτων για Δήμους και Περιφέρειες, πάνω σε καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης έργων για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα.  Έως σήμερα, περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες από Ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές  αρχές και τους σχετιζόμενους φορείς τους έχουν λάβει μέρος σε μία σειρά δραστηριοτήτων αμοιβαίας εκμάθησης, καθοδηγούμενων από έμπειρους μέντορες, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε καινοτόμες πρακτικές και σχήματα χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης και απόδοσης. 
Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ρόλος και η δυναμική των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως κινητήριοι μοχλοί μίας «πράσινης» βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων που θέτει η ευρύτερη Ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προώθηση της αειφορίας. Συνήθως, οι πόροι που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι μεγάλοι, και μεταξύ των άλλων προϋποθέτουν ειδικά καταρτισμένου προσωπικού για τη μόχλευση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πηγών και την εφαρμογή αποδοτικών μοντέλων υλοποίησης. 
Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αυτή, το Έργο PROSPECT+ έχει ανακοινώσει την έναρξη του 4ου και τελευταίου εκπαιδευτικού κύκλου του προγράμματός του, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2024. H συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενεργειακούς φορείς που τους εκπροσωπούν (ΕΕ των 27, Ηνωμένο Βασίλειο/UK, συνεργαζόμενες χώρες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»), και η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 1η Μαρτίου 2024.
Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα επικεντρωθεί στην παροχή ειδικών γνώσεων και τεκμηριωμένων καλών πρακτικών σχετικά με την ενεργοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών σχημάτων, όπως Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, Συμβάσεις Χρηματοδότησης από Τρίτα Μέρη (Third-Party Financing), Χρηματοδοτήσεις Ανακυκλούμενου και Συμβαλλόμενου Κεφαλαίου, ή Συμμετοχική Χρηματοδότηση και Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί. Επιπλέον το πρόγραμμα θα καλύψει 5 θεματικές ενότητες: Δημόσια Κτίρια, Ιδιωτικά Κτίρια, Δημόσιος Φωτισμός, Μεταφορές και Διατομεακές Δράσεις.  

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης