Τελευταία Νέα
Speculator

Ποιος είναι ο Joaquim Miró Castillo που πούλησε μετοχές της Austriacard

Ποιος είναι ο Joaquim Miró Castillo που πούλησε μετοχές της Austriacard
Οι άγνωστες λεπτομέρειες από την… Ανδόρα
Μια περίεργη εκ πρώτης όψεως ανακοίνωση εξέδωσε η AUSTRIACARD HOLDINGS AG σύμφωνα με την οποία το ποσοστό συμμετοχής του κ. Joaquim Miró Castillo στην Εταιρία κατήλθε του ορίου του 4% και δη ανέρχεται σε ποσοστό 3,80% (1.382.448 μετοχές με δικαιώματα ψήφου) του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η εισηγμένη επικαλείται τα άρθρα τα άρθρα 130 και επόμενα του αυστριακού νόμου περί χρηματιστηρίου («Börsegesetz 2018») και τη γνωστοποίηση του κ. Joaquim Miró Castillo προς την Εταιρία

Ο αυστριακός νόμος

Σύμφωνα με τις διατάξεις που επικαλείται η Austriacard «Εάν πρόσωπα άμεσα ή έμμεσα αποκτούν ή πωλούν μετοχές εκδότη του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, πρέπει αμέσως, αλλά το αργότερο μετά από δύο ημέρες διαπραγμάτευσης, να ενημερώσουν την FMA και τη χρηματιστηριακή εταιρεία καθώς και τον εκδότη. του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν μετά από αυτήν την απόκτηση ή πώληση, εάν, ως αποτέλεσμα αυτής της εξαγοράς ή πώλησης, το μερίδιο των δικαιωμάτων ψήφου είναι 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30 %, 35%, 40%, 45 τοις εκατό, 50 τοις εκατό, 75 τοις εκατό και 90 τοις εκατό επιτυγχάνεται, υπερβαίνει ή υπολείπεται. Οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για εκδότες για τους οποίους η Αυστρία είναι το κράτος μέλος καταγωγής»
Ουσιαστικά δηλαδή εμφανίζεται υποχρέωση γιατί το ποσοστό του Joaquim Miró Castillo υποχώρησε κάτω από 4% χωρίς ωστόσο να υπάρχει αναφορά για το προηγούμενο ποσοστό το οποίο αν ήταν πάνω από 5% θα έπρεπε να έχει δηλωθεί στην Ελλάδα. Στο ενημερωτικό δελτίο απορρόφησης της Inform Λύκος που δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2023 αναφερόταν ότι κανένα πρόσωπο δεν κατέχει πάνω από 5%.

Ποιο είναι το ποσοστό του Γενικού Προξένου;

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται πως επισυνάπτεται η ανακοίνωση του κ. Joaquim Miró Castillo αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Η ανακοίνωση πάντως του κ. Joaquim Miró Castillo περιήλθε σε γνώση του ΒΝ και προκύπτει ότι ο κ. Joaquim Miró Castillo κατείχε 4,84% σε προηγούμενη ανακοίνωση ;;; του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που μεταφράζεται σε πώληση 350 χιλιάδων μετοχών περίπου. Με βάση τη μετοχική σύνθεση που εμφάνιζε η Austriacard το ποσοστό ήταν 4,49% γεγονός που σημαίνει ότι είχε πουλήσει προγενέστερα αλλά δεν είχε υποχρέωση γνωστοποίησης με βάση τον Αυστριακό Χρηματιστηριακό νόμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Joaquim Miró Castillo είναι Γενικός Πρόξενος του Πριγκιπάτου της Ανδόρα και πολιτικό στέλεχος.

Οι άγνωστες λεπτομέρειες

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δεκέμβριο του 2019 η Austria Card GmbH αγόρασε την TAG Systems με έδρα την Ανδόρα η οποία είναι κατασκευασρτής καρτών πληρωμών. Επίσης η Austria Card GmbH αγόρασε το Δεκέμβριο του 2021 βρετανικής έδρας παραγωγό καρτών TAG SYSTEMS UK Limited (τότε λριτουργούσε με την επωνυμία NITECREST Limited) και επιπλέον το 50% που δεν κατείχε σε joint venture το TAG Nitecrest Limited46 που λειτουγούσε το κέντρο προσωποποίησης καρτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κόστος ήταν 24 ,1 εκ λίρες βρετανικές λίρες και χρηματοδοτήθηκε με ίδια κεφάλαια, δάνειο για την εξαγορά και μετοχές. Σημειώνεται ότι δεν είχαν δοθεί λεπτομέρειες της εξαγοράς αυτής το 2021 αλλά από το ενημερωτικό δελτίο του 2023 προκύπτει ότι για την εξαγορά της NITECREST αντλήθηκε δάνειο 21 εκ ευρώ και αν ληφθεί υπό όψιν ότι δόθηκαν και μετοχές ως αντάλλαγμα δεν γίνεται αντιληπτό πόσα ακριβώς ίδια κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης