Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Τα δρομολόγια καταδολίευσης - εξαπάτησης της Ardu Prime από το Γιβραλτάρ μέχρι τον εφοπλιστή Πέτρο Παππά

Αποκάλυψη: Τα δρομολόγια καταδολίευσης - εξαπάτησης της Ardu Prime από το Γιβραλτάρ μέχρι τον εφοπλιστή Πέτρο Παππά
Οι κινήσεις εξαπάτησης της Κεφαλαιαγοράς, η υποθήκη που δεν … υπάρχει και ο περίεργος ρόλος του ορκωτού ελεγκτή
Χαρακτηριστικά καταδολίευσης πιστωτών παρουσιάζει η μεταβίβαση του ακινήτου της θυγατρικής της Ardu Prime ΑΕΠΕΥ της AP PROPERTIES στον εφοπλιστή Πέτρο Παππά έναντι ποσού 1,4 εκ ευρώ.
Ειδικότερα στο ΓΕΜΗ η ARDU PRIME δηλώνει στις οικονομικές της καταστάσεις ότι την 30/12/2022 μεταβιβάσθηκαν όλες οι κατεχόμενες μετοχές της, από την ARDU S.A
(99,50%) προς την εταιρεία CPATS GREEK HOLDINGS LIMITED έναντι του ποσού των 2.487.500,00€, με ημερομηνία εξόφλησης έως την 30/11/2023.

Επίσης ότι το ποσό της απαίτησης έως το ύψος των 2.400.000,00€ έχει εξασφαλισθεί με προσημείωση - υποθήκη επί του ακινήτου που ανήκει στην μεταβιβασθείσα εταιρεία ''AP PROPERTIES A.E.''.
Στην ουσία δηλαδή έχουμε μια μεταβίβαση που το μόνο που έχει καταβληθεί είναι 87.500 ευρώ και έχει γίνει προσημείωση από τον πωλητή ως εγγύηση ότι θα πάρει τα χρήματά του.
Άραγε ο αγοραστής είχε την οικονομική επιφάνεια να κάνει τη συγκεκριμένη εξαγορά ή επρόκειτο για καθαρά εικονική συναλλαγή λόγω των κανόνων υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων των ΑΧΕ; Εκ του αποτελέσματος η συναλλαγή αποδεικνύεται εικονική και για να εξαπατηθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι η CPATS GREEK HOLDINGS LIMITED έχει έδρα το Γιβραλτάρ και ιδρύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2022 δηλαδή λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί ως αγοραστής της AP PROPERTIES.

Τα παράδοξα όμως δεν εξαντλούνται καθώς αν ψάξει κάποιος πολύ προσεκτικά τις οικονομικές καταστάσεις διαπιστώνει ότι υπάρχει υπόλοιπο απαίτησης από χορηγηθέντα δάνεια στην AP Properties ύψους 770 χιλιάδων ευρώ. Τα δάνεια αυτά τα «έφαγε αμάσητα» ο ορκωτός ελεγκτής που δεν γράφει απολύτως τίποτα στην έκθεση ελέγχου χρήσης 2022.
Δηλαδή η ARDU πούλησε θεωρητικά την AP Properties σε μια άγνωστων οικονομικών δεδομένων εταιρία του Γιβραλτάρ μαζί με δάνειο 770 χιλιάδων ευρώ και έχει εισπράξει 87.500 ευρώ που μπορεί να είναι από τα λεφτά που η ίδια δάνεισε την πρώην θυγατρική της αλλά δεν … υπήρχε θέμα ούτε για τον ορκωτό ούτε για την Κεφαλαιαγορά παρ ότι η έκθεση στην εταιρία AP Properties ήταν ουσιαστικά της τάξεως των 3,2 εκ ευρώ!!!

Στο συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου της AP Properties δεν υπάρχει καμία αναφορά για προσημείωση από την ARDU PRIME οπότε θεωρητικά έχει εξοφληθεί το τίμημα από την εταιρία του Γιβραλτάρ. Στην πραγματικότητα όμως η ARDU PRIME δήλωσε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και προς τα τέλη του 2023 πως η πώληση στην εταιρία του Γιβραλτάρ ακυρώθηκε χωρίς κανένας να μπει στον κόπο να ρωτήσει γιατί συνέβη αυτό. Δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά για την προσημείωση που υποτίθεται έχει γίνει από την Ardu Prime.
Έγινε άραγε άρση και πότε καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά στο συμβόλαιο.
Πέραν τούτου είναι απορίας άξιον γιατί η AP Properties πούλησε το ακίνητο και μάλιστα κοψοχρονιά και με ζημία;

Ήθελε να φτιάξει τα κεφάλαιά της με όποιο κόστος ή συνέβη κάτι άλλο; Ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος καθώς και οι δηλώσεις που έκανε στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς ότι οι μέτοχοι έβαλαν χρήματα για να ενισχύσουν τα κεφάλαια της ΑΕΠΕΥ ήταν σε ένα βαθμό ανακριβείς.
Σημειώνεται ότι στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι «Δήλωσε ακόμα η πωλήτρια εταιρεία, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι υπόσχεται και εγγυάται το πωλούμενο ακίνητο (οικόπεδο μετά κτισμάτων) ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε γενικά βάρος, χρέος, μίσθωση, υποθήκη, προσημείωση κατάσχεση, και αναγγελμένη απαίτηση τρίτου, μεσεγγύηση, κληρονομικό ή άλλο δικαίωμα τρίτων, εκνίκηση, διεκδίκηση, δουλείες πραγματικές και προσωπικές, απαλλοτρίωση, προσκύρωση, ορθογωνισμό και αποζημίωση από τις αιτίες αυτές, επίσης ελεύθερο και απαλλαγμένο από αποζημιώσεις, οφειλή φόρων, τελών και εισφορών και γενικά ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου, κάθε δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη ή αμφισβήτηση, και κάθε άλλο νομικό ελάττωμα».

Επίσης ότι «η Πωλήτρια δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα( σ.σ. προφανώς δια του νομίμου εκπροσώπου της κυρίου Προμπονά) ότι (α) η κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως υποχρέωση ή δέσμευσή της ούτε παραβιάζει οποιοδήποτε περιορισμό ή απαγόρευση, (β) έχει εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις και συναινέσεις και όλες οι αναγκαίες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης της έχουν εκδοθεί εγκύρως και νομίμως και (γ) δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε χρέος οφειλή ή υποχρέωση ένεκα της οποίας να μπορεί να εγερθεί αξίωση κατά του αγοραστή κατ’ επίκληση της από την ΑΚ 479 ευθύνης».
Δηλαδή με βάση τα όσα ισχυρίζεται δεν υπάρχει καμία υποθήκη. Και το ερώτημα είναι αν υπήρξε ποτέ υποθήκη ή απλά αναφέρθηκαν ψεύτικα στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις με την άδεια του ορκωτού ο οποίος εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ήταν απολύτως ανεπαρκής αν όχι συνεργός στα όσα έχουν συμβεί. Και η στάση του είναι τουλάχιστον περίεργη καθώς στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 2023 αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποτιμήσει την αξία της συμμετοχής 2,4 εκ ευρώ στην AP Properties. Με τον τρόπο αυτό εμμέσως δικαιολογεί την πώληση όσο όσο του ακινήτου.

Με όλα αυτά είναι προφανές ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι για να εξαπατηθούν οι αρχές της Κεφαλαιαγοράς που φαίνεται ότι δεν έκαναν και τόσο καλά τη δουλειά τους σε ελεγκτικό επίπεδο καθώς δέχτηκαν αμάσητη την εικονική πώληση της AP Properties στην εταιρία του Γιβραλτάρ της οποίας την οικονομική αξιοπιστία ουδείς γνώριζε και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά καταδολιεύτηκαν και οι πιστωτές της εταιρίας καθώς μια υποτιθέμενη περιουσία 2,4 εκ ευρώ πωλήθηκε σε χαμηλότερη αξία ενώ είναι άγνωστο αν τα χρήματα μπήκαν στο ταμείο της Ardu από το ταμείο της θυγατρικής που φέρεται να εισέπραξε μέσω τραπεζικού λογαριασμού τα 1,3 εκ ευρώ από το συνολικό τίμημα των 1,4 εκ ευρώ.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης