Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Επτά στους δέκα Έλληνες θέλουν ιδιωτικό συμβόλαιο ασφάλισης αλλά ζητούν κίνητρα από την πολιτεία

Επτά στους δέκα Έλληνες θέλουν ιδιωτικό συμβόλαιο ασφάλισης αλλά ζητούν κίνητρα από την πολιτεία
Πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης από την Insurance Europe για τις ιδιωτικές ασφαλίσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ
Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες πολίτες θεωρεί ότι η συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση θα χρειαστεί στο μέλλον προκειμένου να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσή του, αλλά ζητά και φορολογικά κίνητρα από την πολιτεία προκειμένου να προχωρήσει σε κάποιας μορφής ιδιωτικό πακέτο ασφάλισης.
Αυτό καταγράφεται ως το σημαντικότερο στοιχείο της πανευρωπαϊκής έρευνας κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η Insurance Europe για τις ιδιωτικές ασφαλίσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η καταγραφή των απόψεων και προτιμήσεων των πολιτών σχετικά με την προαιρετική συνταξιοδοτική αποταμίευση, η διερεύνηση του κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, όπως ο πληθωρισμός, και τέλος, η διαμόρφωση συστάσεων για την υιοθέτηση πολιτικής σχετικά με τα αποταμιευτικά προϊόντα.
Στην έρευνα συμμετείχαν 15 ευρωπαϊκές χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- με δείγμα 15.789 ενηλίκων από το σύνολο των χωρών, διαφόρων επαγγελμάτων και εκπαιδευτικού επιπέδου.
Τα κύρια ευρήματα που αφορούν στην Ελλάδα :
> Το 63% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα χρειαστεί συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση για να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσης του.
> Το κενό προστασίας στην προαιρετική συνταξιοδοτική αποταμίευση είναι 47% σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας (ενώ ο μέσος όρος στις συμμετέχουσες χώρες είναι 39%).
> Το 48% (έναντι 31% του μέσου όρου) των ερωτηθέντων δηλώνει ενδιαφέρον για συνταξιοδοτική αποταμίευση στο μέλλον αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Το 19% σημειώνει ότι ενδιαφέρεται μεν αλλά ζητά περισσότερη πληροφόρηση για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, ενώ το 13% αναφέρει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει να αποταμιεύει για τη σύνταξη στο εγγύς μέλλον.
> Το 18% δηλώνει ενδιαφέρον για φορολογικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.
> Η πληροφόρηση για το κόστος και τις εγγυήσεις αποτελούν προτεραιότητα τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, όπου προστίθεται και η επίδοση.
> Η ασφάλεια της αποταμίευσης αφενός, η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου αφετέρου αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές κατά την αναζήτηση αποταμιευτικού προϊόντος .
Τα κύρια ευρήματα που αφορούν στο σύνολο των χωρών :
> Το κενό συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στην Ευρώπη παραμένει.
Το 39%, δηλαδή πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων δεν αποταμιεύει για τα χρόνια της σύνταξης.
> Σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων (58%) αναγνώρισαν ότι θα χρειάζονταν συμπληρωματική εξοικονόμηση πόρων για να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους.
> Οι γυναίκες αποταμιεύουν λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες.
> Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.
> Η σιγουριά και η ασφάλεια (εγγύηση καταβληθέντος κεφαλαίου) αποτελούν προτεραιότητα για τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά στα συνταξιοδοτικά προϊόντα.
> Το 71% των ερωτηθέντων προτιμά να λαμβάνει ψηφιακή ενημέρωση.
> Σημειώνονται διαφορές ανάμεσα στις χώρες ανάλογα με το συνταξιοδοτικό τους σύστημα.
> Οι προσωπικές συνθήκες των πολιτών επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις απόψεις τους σε σχέση με τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.
> Καταγράφεται ένα γενικευμένο αίσθημα έλλειψης αισιοδοξίας.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης