Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Ξεκινάει 4 Δεκεμβρίου η δημόσια εγγραφή της Orilina ΑΕΕΑΠ – Ανώτατη τιμή τα 0,95 ευρώ

Ξεκινάει 4 Δεκεμβρίου η δημόσια εγγραφή της Orilina ΑΕΕΑΠ – Ανώτατη τιμή τα 0,95 ευρώ
Στα 30,6 εκατ. ευρώ τα συνολικά έσοδα σε περίπτωση πλήρους κάλυψης
Σχετικά Άρθρα
Στις 4 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο θα ξεκινήσει η δημόσια εγγραφή της Orilina ΑΕΕΑΠ για την είσοδό της στο χρηματιστήριο με ανώτατη τιμή τα 0,95 ευρώ ανά μετοχή.
Στις 6 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η δημόσια εγγραφή και θα ανακοινωθεί η τιμή διάθεσης, ενώ την ίδια μέρα θα γίνει και έκδοση δωρεάν μετοχών .
Οι μετοχές υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στις 11 Δεκεμβρίου.
Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό και σε συνέχεια της από 10.09.2023 εισήγησης του Δ.Σ, η από 11.09.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την Αύξηση μέχρι το ποσό των 28.014.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έως 32.200.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,87 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και κάλυψη της Αύξησης μέσω Δημόσιας Προσφοράς.
Επιπλέον η από 11.09.2023 Ε.Γ.Σ αποφάσισε επιπρόσθετα την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των 1.018.440 δωρεάν μετοχών, σύμφωνα με την από 11.09.23 Ε.Γ.Σ.) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Διευκρινίζεται ότι τυχόν διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μέτοχων, ήτοι 28.014.000 ευρώ, και (β) της Τιμής Διάθεσης αυτών, ήτοι έως 30.590.000 ευρώ (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης), δηλαδή συνολικά έως 2.576.000 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «διαφορά υπέρ το άρτιο»
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος σε συνεργασία με την Εταιρεία, όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των 0,95 ευρώ για έκαστη των Νέων Μετοχών.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, η κατανομή των μετοχών της Αύξησης πραγματοποιείται ως εξής: (α) Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Αύξησης (ήτοι τουλάχιστον 9.660.000 Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και (β) Το υπόλοιπο έως και 70% των μετοχών της Αύξησης (ήτοι έως και 22.540.000 Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών). Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 32.200.000 Νέων Μετοχών.
Αν καλυφθεί πλήρως η έκδοση το ποσοστό του Τρύφωνα Νάτση από 33,33% θα υποχωρήσει στο 25,32% και το ίδιο θα συμβεί με το ποσοστό της Δέσποινας Παντοπούλου.
O J.D.Saussure έχει 14,29% και θα υποχωρήσει στο 10,85% και o μέτοχος S.Roden θα έχει 7,23% από 9,52%.
Το ποσοστό ελεύθερης διασποράς θα είναι 25,47% και υπάρχει και ένα ποσοστό 5,06% που δεν προσμετράται στη διασπορά.
Η Συνολική Αξία του Χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου κατά την 30.06.2023 ανερχόταν σε 137,46 εκατ. ευρώ, ενώ η αγοραία αξία επενδύσεων ανερχόταν σε 135,93 εκατ. ευρώ.
Ο συνολικός αριθμός των ακινήτων που βρίσκονται υπό την κατοχή του Ομίλου ανέρχονταν σε 152 , και η συνολική επιφάνεια τους διαμορφώνεται στα 70.311 τ.μ..
Εξ’ αυτών 5 είναι ακίνητα γραφείων (συνολικής επιφάνειας 33.557 τ.μ. και αξίας αποτίμησης € 35,11 εκατ.), 3 είναι ακίνητα καταστημάτων (συνολικής επιφάνειας 10.970 τ.μ. και αξίας αποτίμησης € 37,01 εκατ.), 2 είναι ακίνητα μικτής χρήσης (συνολικής επιφάνειας 25.086 τ.μ. και αξίας αποτίμησης € 21,32 εκατ.), και 5 είναι εκτάσεις γης, περιλαμβανομένης και οικιστικής αποθήκης, (συνολικής επιφάνειας 698 τ.μ. , συνολικής αξίας €44,02εκατ., και αγοραίας αξίας επένδυσης €,8,75 εκατ..

Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Τα αντληθέντα κεφάλαια, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, ύψους έως 30,6 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 0,8 εκατ. ευρώ, ήτοι καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων 29,8 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν εντός 3 ετών από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης των επενδύσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού. Ειδικότερα:
1. 27,3 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την Εταιρεία εντός 36 μηνών για την πρώτη επένδυση που αφορά στην ανέγερση συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών συνολικής επιφάνειας ανωδομής που θα ξεπερνά τα 4.900τμ, με υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκες, σε συνολικό οικόπεδο επιφανείας 22.795,21 τμ. και
2. 2,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την Εταιρεία εντός 24 μηνών για την δεύτερη επένδυση που αφορά στην ανέγερση Ιδιωτικής Λέσχης Μελών συνολικής επιφάνειας ανωδομής 1.340τμ με υπόγειους βοηθητικούς χώρους σε οικόπεδο επιφανείας 24.553τμ, όμορο με το οικόπεδο στο οποίο θα αναπτυχθούν οι πολυτελείς κατοικίες.
Σε περίπτωση που τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι χαμηλότερα από το μέγιστο ποσό των €30,6 εκατ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα στην υπό (1) χρήση ανωτέρω.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης