Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/XA

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/XA
Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2023
Το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/XA για την περίοδο Μάϊος 2023 - Οκτώβριος 2023.
Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:
• FTSE/XA Large Cap
Καμιά (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή συντελεστή στάθμισης μετοχών (free float).
• FTSE/XA Mid Cap
Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και δύο (2) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).
• FTSE/XA Δείκτης Αγοράς
Δώδεκα (12) προσθήκες, μία (1) διαγραφή και επτά (7) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).
• FTSE/XA Δείκτης Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
Τέσσερις (4) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και δύο (2) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).
• FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Παύση υπολογισμού του δείκτη.
• FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Παύση υπολογισμού του δείκτη

• Αναδιαμόρφωση Κλαδικών Δεικτών
Δημιουργία εννέα (9) νέων κλαδικών δεικτών σε αντικατάσταση των δέκα εννέα (19) υφιστάμενων με εξαίρεση τον κλαδικό δείκτη FTSE/Χ.Α. Τράπεζες ο υπολογισμός του οποίου θα συνεχιστεί κανονικά.
Το περιβάλλον επιλογής των νέων κλαδικών δεικτών μεταφέρεται από το Επίπεδο ΙΙ ("Supersector") στο Επίπεδο Ι ("Industry") του μοντέλου κλαδικής κατάταξης των εταιρειών (ICB) με τη συγχώνευση σε έναν δείκτη, αντίστοιχα, των:
• Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες
• Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Για τον υπολογισμό κλαδικού δείκτη τίθεται ελάχιστος αριθμός τριών (3) συμμετεχόντων εταιρειών και εισάγεται μέγιστη στάθμιση (Capping) 40% ώστε να περιοριστεί το βάρος εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης στη σύνθεση των δεικτών.
Η τιμή εκκίνησης των νέων κλαδικών δεικτών θα είναι 5,000 μονάδες.
Οι συντελεστές στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών
• FTSE/XA Large Cap
• FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
• FTSE/ATHEX Κλαδικοί Δείκτες
θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2023.
Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2023.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης