Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Οι αγορές ιδίων μετοχών με πακέτο της Σαράντης, το market abuse και η απαθής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αποκάλυψη: Οι αγορές ιδίων μετοχών με πακέτο της Σαράντης, το market abuse και η απαθής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το πακέτο των 500.000 μετοχών και το 98% των ημερήσιων συναλλαγών με αγορές ιδίων μετοχών
Το είδαμε και αυτό.
Να γίνεται buy back υπό μορφή πακέτου.
Ο λόγος για την Σαράντης η οποία στις 10 Νοεμβρίου 2023 αγόρασε 500.000 μετοχές υπό μορφή πακέτου στην τιμή των 7,8 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως χθες ανακοίνωσε η ίδια η εταιρία στη συγκεκριμένη συνεδρίαση προέβη σε αγορά 510.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,8026 ευρώ ανά μετοχή.
Το σύνολο των μετοχών που διακινήθηκαν στην εν λόγω συνεδρίαση επί της μετοχής της Σαράντης ήταν 517.224.
Είναι προφανές ότι επί του συνόλου των μετοχών που διακινήθηκαν η Σαράντης αγόρασε συντριπτικό ποσοστό αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε το πακέτο επί 17.224 μετοχών που άλλαξαν χέρια στη διαδικασία συνεχούς διαπραγμάτευσης οι 10.700 ήταν από αγορές ιδίων μετοχών και αντιστοιχούν σε ποσοστό 61% των συναλλαγών που έγιναν μέσω της διαδικασίας συνεχούς διαπραγμάτευσης.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι όλα αυτά απασχολούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αν τελικά η αρμόδια εποπτική αρχή εξετάζει αν η Σαράντης κινείται εντός των πλαισίων που προβλέπονται από τον Κανονισμό της ΕΕ 596/2014 για το market abuse (κατάχρηση αγοράς).
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31/05/2022 της Σαράντης βάση της οποίας γίνεται η αγορά ιδίων μετοχών δεν προβλέπει συγκεκριμένο σκοπό αγοράς αλλά αναφέρει ότι «Σκοπός της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί η Εταιρεία) θα είναι η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία σκοπών και χρήσεων.

Οι προβλέψεις του Κανονισμού της ΕΕ

Όμως το άρθρο 5 του Κανονισμού προβλέπει ότι
1. Οι απαγορεύσεις των άρθρων 14 και 15 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε συναλλαγές σε ίδιες μετοχές που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς εφόσον:
α) τα πλήρη στοιχεία του προγράμματος δημοσιοποιούνται πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης·
β) οι συναλλαγές αναφέρονται ως μέρος του προγράμματος επαναγοράς στην αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμάτευσηςσύμφων α με την παράγραφο 3 και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται στο κοινό·
γ) τηρούνται επαρκή όρια όσον αφορά την τιμή και τον όγκο, και
δ) εκτελούνται σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.
2. Προκειμένου να τύχει ένα πρόγραμμα επαναγοράς της απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρέπει να έχει ως μοναδικό σκοπό:
α) να μειώνει το κεφάλαιο ενός εκδότη·
β) να εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς
τίτλους, ή
γ) να εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών, σε εργαζομένους ή σε μέλη της διοίκησης ή των εποπτικών οργάνων του εκδότη ή συνδεόμενης εταιρείας».

Αν, όπως, όποτε;…

Άραγε η Σαράντης κατά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τηρεί όλα τα παραπάνω δεδομένου ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός αγοράς και ότι έχουμε αγορές ιδίων που υπερβαίνουν σε ουκ ολίγες συνεδριάσεις το 50% των Ημερήσιων Συναλλαγών και παράλληλα αγορές από τους βασικούς μετόχους;
Και εν τέλει πότε ισχύει ο Κανονισμός για το market abuse;
Όποτε και όπως και να είναι για όποιον να είναι;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης