Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πειραιώς Financial Holdings: Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών

Πειραιώς Financial Holdings: Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών
Αποκτήθηκαν 5.283.004 κοινές μετοχές της Εταιρείας με μέση τιμή €2,8393 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €14.999.974
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ειταρείας:
«Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) αριθ. 596/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, σε συνέχεια της από 22.9.2023 εταιρικής ανακοίνωσης για την έναρξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών (το «Πρόγραμμα»), το Πρόγραμμα έχει πλέον ολοκληρωθεί.
5.283.004 κοινές μετοχές της Εταιρείας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από τις 22.9.2023 έως και τις 29.9.2023 με μέση τιμή €2,8393 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €14.999.974. Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Capturetreetertttt.JPG

Όπως προκύπτει σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών και με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η Εταιρεία κατέχει άμεσα 5.283.004 Ίδιες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης