Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΤΟΝ: Ελεύθερη πτώση 67,43% στα κέρδη στο α' εξάμηνο του 2023, στα 1,55 εκατ. ευρώ

ΕΛΤΟΝ: Ελεύθερη πτώση 67,43% στα κέρδη στο α' εξάμηνο του 2023, στα 1,55 εκατ. ευρώ
Στα 1,55 εκ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων της Elton Group για το α' εξάμηνο του έτους
Αισθητή πτώση 67,43% στα κέρδη σημείωσε το α' εξάμηνο του 2023 η ΕΛΤΟΝ...
Ειδικότερα, η Elton Group έδωσε δημοσιότητα τα βασικά οικονομικά μεγέθη σχετικά με το Α' εξάμηνο του 2023.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε 94,69 εκατ. ευρώ από 101,32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 6,54%.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 55,59 εκατ. ευρώ από 59,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 6,57%.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 13,40 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 19,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,60%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,92 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 10,92 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,48%.
Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 14,15% (έναντι 19,62% του πρώτου εξαμήνου του 2022) και της Εταιρείας στο 14,24% (έναντι 18,35% του πρώτου εξαμήνου του 2022).
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 5,04 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 55,16% έναντι των 11,24 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2022.
Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 5,32% από 11,09% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Μείωση κατά 49,49% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 3,16 εκατ. ευρώ έναντι 6,25 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 5,68% από 10,51% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 4,47 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 57,66% έναντι των 10,56 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2022.
Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 4,72% από 10,42% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 2,73 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 53,13% από τα 5,83 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 4,92% από 9,80% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 2,52 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 63,36% έναντι των 6,88 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει μείωση και είναι 2,66% από 6,79% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 2,67 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 52,50% έναντι των 5,63 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 4,81% από 9,46% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 67,43% έναντι των 4,74 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 1,63% από 4,68% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 52,52% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 2,08 εκατ. ευρώ έναντι 4,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 3,75% από 7,37% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 212% για τον Όμιλο και 208% για την Εταιρεία.
Το Α’ εξάμηνο του 2023 επηρεάστηκε έντονα από τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον με γεωπολιτική αστάθεια και συνεχιζόμενες πληθωριστικές τάσεις, η ζήτηση επηρεάστηκε επιπρόσθετα εξαιτίας της ισχυρής τάσης απομείωσης των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την δραματική πτώση στις τιμές των χημικών σε ένα μεγάλο εύρος α’ υλών. Το σύνολο των συνθηκών δημιούργησε ένα περιβάλλον στον αντίποδα από το αντίστοιχο του Α’ εξαμήνου του 2022 όπου επικρατούσαν αντίρροπες τάσεις (αυξανόμενες τιμές και αύξηση των αποθεμάτων), οδηγώντας στην μείωση του μεγέθους αρκετών αγορών.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος ELTON συνέχισε να έχει ως πάγιο στόχο την απρόσκοπτη ανάπτυξη και διατήρηση των ηγετικών μεριδίων αγοράς, βασιζόμενος στην ανταγωνιστικότητα των τιμών, την προσφορά ποιοτικών λύσεων και της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών, στρατηγικές που διατήρησαν το εύρος της πελατειακής βάσης.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 94.692.142€ μειώθηκε κατά -6,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο Α’ εξάμηνο του 2022, αποτέλεσμα που κρίνεται ικανοποιητικό βάσει της δραματικής πτώσης τιμών και συγκρινόμενο με τις επιδόσεις παρόμοιων εταιρειών του κλάδου στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με το αντίστοιχο Α’ εξάμηνο του 2021 ο τζίρος παρέμεινε σημαντικά υψηλότερος +33,9% γεγονός που αποδεικνύει την εδραίωση του Ομίλου ELTON στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης.
Σύμφωνα και με τις προβλέψεις, η συρρίκνωση των αγορών παράλληλα με τις πτώσεις των τιμών πώλησης των α’ υλών (σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερα πτωτικές), άσκησαν πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας. Το κόστος πωληθέντων παρέμεινε υψηλό 81.293.685€ (-0,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο Α’ εξάμηνο 2022), επηρέασε το μικτό κέρδος 14,1% (-5,5 ποσοστιαίες μονάδες) και οδήγησε στην σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία ΕΒΙΤDA 4.470.877€ (-57,7%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο Α’ εξάμηνο 2022.
Στο Β’ Εξάμηνο του 2023 προβλέπεται σταθεροποίηση των τιμών και εξομάλυνση της ζήτησης. Οι αγορές αναμένεται να παραμείνουν σταθερές ή ελαφρώς πτωτικές λόγω της ύφεσης στους όγκους της τελικής κατανάλωσης, στην σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Επίσης, οι διακυμάνσεις των τιμών αναμένεται να είναι σε μικρότερο εύρος και σε πιο πλατιά καμπύλη σε σχέση με τον χρόνο, αναγκαία συνθήκη για να επιτρέψει την ομαλοποίηση του περιθωρίου κέρδους στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα.
Ο Όμιλος συνεχίζει με την ίδια εστίαση, εγρήγορση και ταχεία λήψη αποφάσεων της Διοίκησης, όπως απαιτούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες για το υπόλοιπο του 2023, το οποίο αναμένεται να κλείσει άλλη μία κερδοφόρα χρήση διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα οικονομικής ευρωστίας και ταμειακής αυτάρκειας, παράγοντες απαραίτητοι για την υποστήριξη της συνεχούς αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης